หมายเลข ID หัวข้อ : 00157190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ฉันไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของฉันโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ โดยใช้ PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้สำหรับรุ่นเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PMB. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.

กล้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอคเซสพอยต์ (เราท์เตอร์ไร้สาย) แต่อาจไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก การปรับตั้งหรือสถานะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากต้องการจะทำการนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย, การเชื่อมต่อจะทำผ่าน Wi-Fi access point (wireless router). รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct โดยตรงได้.
 • กล้องและคอมพิวเตอร์นั้นต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอคเซสพอยต์เดียวกัน (wireless router). กล้องและคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอคเซสพอยต์เดียวกัน. รูปภาพจะไม่สามารถนำเข้าคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าหากกล้องและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ (wireless routers) ที่แตกต่างกัน.
 • PlayMemories Home Ver. 2.0 และที่ใหม่กว่า จะรองรับการนำเข้าข้อมูลโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้. ถ้าหากใช้เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า Ver. 2.0 ให้ทำการอัพเดตให้เป็น เวอร์ชั่นล่าสุด.

การแก้ปัญหา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องและคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับแอคเซสพอยต์เดียวกัน (wireless router).

  ถ้าต้องการจะนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย, กล้องและคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi access point (wireless router) เดียวกัน. ให้ตรวจสอบ SSID ของแอคเซสพอยต์ที่ปัจจุบันเชื่อมต่ออยู่ในกล้องและคอมพิวเตอร์. ถ้าแต่ละอันต่างเชื่อมต่ออยู่กับแอคเซสพอยต์ที่แตกต่างกัน ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่ออันใดอันหนึ่งเสียใหม่.

  หมายเหตุ: เพื่อเป็นการป้องกันการขาดตอนการเชื่อมต่อในระหว่างที่ทำการนำเข้ารูปภาพไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ให้ตรวจสอบความไวของเครื่องรับและขยับเข้าไปในบริเวณที่ความไวของเครื่องรับที่แรงกว่า ถ้าหากความไวของเครื่องรับนั้นอ่อน.

 2. ให้ทำการอัพเดต PlayMemories Home ไปเป็น เวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของคอมพิวเตอร์.
  1. ตรวจสอบสถานะการปรับตั้งของ Wi-Fi import จาก Tools-Settings ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.
   1. เลือกที่ Tools - Settings ที่ส่วนบนสุดของหน้าจอ PlayMemories Home เพื่อเปิดหน้าจอ Settings ขึ้นมา.
   2. เลือกที่ Wi-Fi import ที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ Settings และ ตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้.

    Image

   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเลือกที่ Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files ไว้แล้ว. ถ้าหากยังไม่ได้เลือก, รูปภาพจะไม่สามารถนำเข้าโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้.
   4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไอคอนสีเขียวแสดงอยู่ใน Domain networks (Active) และ Private networks. แต่ถ้าไม่มีอะไรแสดงออกมาสำหรับการปรับตั้งของ Windows firewall, แสดงว่า คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย.
   5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มี Started แสดงอยู่. ถ้าหากมี Start แสดงอยู่, ให้คลิกเพื่อทำการเริ่มบริการติดต่อสื่อสาร.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เป็น Private network หรือ Home network. การติดต่อสื่อสารทาง Wi-Fi กับกล้องนั้นอาจทำไม่ได้กับบางประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์. ให้เปลี่ยนประเภทของเครือข่ายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

   สำหรับ Windows 10

   1. ขยับเคอเซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และ คลิกที่ปุ่ม เมนู Start.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network & Internet.
   4. เลือกที่ Network and Sharing Center.
   5. ตรวจสอบตำแหน่งของเครือข่ายที่แสดงอยู่ใน View your active networks.
   6. ถ้าหากเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ Private network แสดงอยู่, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเปลี่ยนเป็น Private network.

   ขั้นตอนสำหรับตรวจสอบประเภทของเครือข่าย:

   1. ขยับเคอเซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และ คลิกที่ปุ่ม เมนู Start.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network & Internet.
   4. เลือกที่ HomeGroup.
   5. เลือกที่ Change Network Location และ เลือกที่ Yes.

   สำหรับ Windows 8

   ขั้นตอนสำหรับตรวจสอบประเภทของเครือข่าย:

   1. ขยับเคอเซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ. หลังจากที่ Charms แสดงขึ้นมา, คลิกที่ Control Panel.
   2. คลิกที่ Network and Internet และ จากนั้น Network and Sharing Center.
   3. ตรวจสอบตำแหน่งเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ View your active networks.
   4. ถ้าหากมีการแสดงเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ Private network ขึ้นมา, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเปลี่ยนเป็น Private network.

   ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนประเภทของเครือข่าย:

   1. ขยับเคอเซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ. หลังจากที่ Charms แสดงขึ้นมา, คลิกที่ Settings.
   2. หลังจาก Settings ปรากฎขึ้นมา, คลิกที่ ไอคอน network.
   3. คลิกขวาที่ชื่อของเครือข่ายที่ปัจจุบันเชื่อมต่ออยู่ เพื่อแสดงเมนู และ จากนั้น คลิก Turn sharing on or off. สำหรับการเชื่อมต่อแบบ wireless LAN, จะมีไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณการเชื่อมต่อแสดงขึ้นมา. สำหรับการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย, จะมีไอคอนแสดงรูปคอมพิวเตอร์ที่มีสายแสดงขึ้นมา.
   4. เมื่อมีข้อความถามว่า Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network? (คุณต้องการจะเปิดการแชร์ระหว่างคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายนี้หรือไม่?) แสดงขึ้นมา, คลิกที่ Yes, เพื่อเปิดการแชร์และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเครือข่ายแบบ home หรือ work.

   สำหรับ Windows 7

   1. จาก control panel, คลิกที่ Network and Internet.
   2. คลิกที่ Network and Sharing Center.
   3. ตรวจสอบตำแหน่งเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ View your active networks.
   4. ถ้าหากมีการแสดงเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ Home network ขึ้นมา, คลิกข้อความที่แสดงเพื่อเปลี่ยนเป็น Home network.

   สำหรับ Windows Vista

   1. จาก control panel, คลิกที่ Network and Sharing Center.
   2. คลิกที่ Customize เพื่อทำการตรวจสอบตำแหน่งของเครือข่ายนั้น.
   3. ถ้าหากมีการเลือกไว้เป็น Public ให้เปลี่ยนเป็น Private.
  3. ทำการนำเข้ารูปภาพไปให้กับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง. ให้ลองทำการนำเข้ารูปภาพไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง.
 3. ตรวจสอบซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัยและการปรับตั้งเครือข่ายของคุณในกล้อง.
  1. ให้ปิดการทำการงานของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า มีการเปิด Wi-Fi importing ไว้แล้ว. การปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย อาจจะทำให้สามารถใช้งาน Wi-Fi importing ได้. ถ้าหากทำงานได้, ให้ทำการตั้งค่าการปรับตั้งโดยไม่มีการขัดจังหวะกับพอร์ทต่อไปนี้ จากนั้น ให้เปิดการใช้ทำงานของไฟร์วอลล์นั้นใหม่อีกครั้ง.
   • UDP port: 1900
   • TCP port: 2869

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย, ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ.

  2. ทำการรีเซ็ตการปรับตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย, ลงทะเบียนแอคเซสพอยต์, ตั้งค่าการปรับตั้งของ PlayMemories Home ใหม่ จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า มี Wi-Fi importing ให้ใช้งานได้.

   สำคัญ:

   • การรีเซ็ตการปรับตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะทำการเปลี่ยนรายละเอียดของแอคเซสพอยต์และรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ลงทะเบียนในกล้อง ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน. คุณต้องทำการตั้งแอคเซสพอยต์ในกล้องนั้นอีกครั้งและเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ทาง USB เพื่อดำเนินการ Wi-Fi Import Settings.
   • การรีเซ็ตการปรับตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะเป็นการเปลี่ยนรายละเอียดการเชื่อมต่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยเช่นกัน สำหรับการส่งต่อรูปภาพที่ถ่ายโดยกล้องนั้นไปให้กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตโดยใช้ PlayMemories Mobile และการควบคุมกล้องนั้นจากสมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตด้วยฟังก์ชั่น smart remote control. ทำการเชื่อมต่อกล้อง, สมาร์ทโฟนและเครื่องแทปเล็ตแบบไร้สายซ้ำใหม่.

    หมายเหตุ: รายละเอียดสำหรับวิธีการรีเซ็ตการปรับตั้งเครือข่ายของกล้อง, วิธีการลงทะเบียนแอคเซสพอยต์, และวิธีการดำเนินการ Wi-Fi Import Settings, โปรดดูที่คู่มือแนะนำการใช้งานของกล้อง.

  3. ทำการปิดตัวแอคเซสพอยต์ (wireless router) และเปิดขึ้นมาใหม่ แล้วทำการตรวจสอบว่า Wi-Fi import มีการเปิดใช้งานอยู่หรือไม่. ถอด AC Adaptor ออกจากตัวแอคเซสพอยต์ (wireless router) เพื่อปิดเพาเวอร์, จากนั้น ให้ต่อเข้าไปใหม่เพื่อทำการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่.