หมายเลข ID หัวข้อ : 00157190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

ฉันไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในเครื่องของฉันได้โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้ PlayMemories Home

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หัวข้อนี้ใช้สำหรับรุ่นที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ PlayMemories Home  เท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน

  กล้องเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) แต่อาจจะไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการตั้งค่า หรือสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการจะนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อจะดำเนินการผ่านแอคเซสพอยต์ Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct
  • กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) เดียวกัน รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าหากกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) ที่แตกต่างกัน
  • ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home Ver. 2.0 และข้อมูลสนับสนุนที่นำเข้าจากการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ถ้าหากท่านใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่า Ver. 2.0, ให้อัปเดตไปเป็น เวอร์ชันล่าสุด

  การแก้ปัญหา

  1. ต้องมั่นใจว่ากล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) เดียวกัน

   ถ้าต้องการนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับ แอคเซสพอยต์ Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) เดียวกัน โดยตรวจเช็คดู SSID ของแอคเซสพอยต์ที่ปัจจุบันเชื่อมต่อในกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าแต่ละตัว เชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ที่แตกต่างกัน ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่ออันใดอันหนึ่ง

   หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไม่ให้ขาดจังหวะ ในระหว่างการนำเข้ารูปภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางการเชื่อมต่อไร้สาย,ตรวจเช็คดูความไวของเครื่องรับและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ความไวของเครื่องรับแรงกว่า ถ้าหากความไวของเครื่องรับต่ำ

  2. อัปเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ไปเป็น เวอร์ชันล่าสุด และตรวจดูสภาวะแวดล้อมของคอมพิวเตอร์
   1. ตรวจดูสถานะการตั้งค่าการนำเข้า Wi-Fi จาก เครื่องมือ (Tools)การตั้งค่า (Settings) ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

    1. เลือกที่ เครื่องมือ (Tools) → การตั้งค่า (Settings) ที่ส่วนบนสุดของหน้าจอ PlayMemories Home เพื่อเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings)
    2. เลือกที่ Wi-Fi import ทางด้านซ้ายของหน้าจอ Settings และตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆต่อไปนี้

     หน้าจอการตั้งค่าการติดตั้ง

    3. ต้องมั่นใจว่ามีการเลือก นำเข้า อัตโนมัติจาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดย MPT จากการนำเข้าผ่าน Wi-Fi เฉพาะไฟล์ใหม่เท่านั้น (Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files) ไว้แล้ว ถ้าไม่ได้เลือกไว้, รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
    4. ต้องมั่นใจว่ามีไอคอนรูปเกราะสีเขียว แสดงอยู่กับ Domain networks (Active) และ Private networks ถ้าหากไม่มีอะไรแสดงในการตั้งค่าของ Windows firewall, แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
    5. ต้องมั่นใจว่า Started แสดงอยู่ ถ้าหาก Start แสดงอยู่ ให้คลิกที่นั้นเพื่อเริ่มบริการสื่อสารนั้น
   2. ต้องมั่นใจว่าประเภทของเครือข่าย (Network classification) ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น คือ Private network หรือ Home network การสื่อสารทาง Wi-Fi กับกล้อง อาจจะไม่มีในบางประเภทของเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่ายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

    • สำหรับ Windows 10
     • ขั้นตอนสำหรับการตรวจดูและเปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่าย:
      1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่ ปุ่มเมนู Start
      2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
      3. เลือกที่ เครือข่าย และ อินเทอร์เน็ต (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet))
      4. เลือกที่ Wi-Fi หรือ Ethernet จากเมนูที่อยู่ทางด้านซ้าย
      5. เลือกไอคอนเครือข่ายของท่าน
      6. ถ้าหากโปรไฟล์เครือข่ายที่ไม่ใช่ Private แสดงขึ้นมา ให้เปลี่ยนไปเป็น Private
    • สำหรับ Windows 8.1
     • ขั้นตอนสำหรับตรวจเช็คดูประเภทของเครือข่าย:
      1. กดที่คีย์ Windows และคีย์ X เพื่อแสดงหน้าจอเมนูที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
      2. เลือกที่ แผงพาเนลควบคุม (Control Panel) ในเมนู 
      3. ในหน้าต่างของ แผงพาเนลควบคุม (Control Panel) คลิกที่  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet) และจากนั้น Network and Sharing Center
      4. ตรวจเช็คดูว่าตำแหน่งเครือข่ายมีแสดงใน View your active networks
      5. ถ้าหากประเภทที่แสดงนั้นเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่่ Private network แสดงขึ้นมา, ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปเป็น Private network
     • ขั้นตอนสำหรับทำการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่าย:
      1. คลิกที่ เริ่ม (Start) →  เพื่อแสดงแอปทั้งหมด และคลิกที่ PC Settings
      2. คลิกที่ เครือข่าย (Network)
      3. เลือกเครือข่ายที่จะตั้งจาก การเชื่อมต่อ (Connection) และตั้ง ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา (Search for devices and contents( ไปเป็น เปิด (On) 
   3. นำเข้ารูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง ลองทำการนำเข้ารูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

  3. ตรวจเช็คดูซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าเครือข่ายในกล้องของท่าน

   1. ปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และจากนั้นตรวจเช็คดูว่าการนำเข้าโดย Wi-Fi มีการเปิดการทำงานไว้แล้ว การปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความภัยอาจจะทำให้การนำเข้าทาง Wi-Fi สามารถทำได้ ถ้าหากทำงานได้, กำหนดการตั้งค่าโดยไม่มีการขัดจังหวะพอร์ตต่อไปนี้และจากนั้นเปิดไฟร์วอลล์นั้นอีกครั้ง

    • UDP port: 1900
    • TCP port: 2869

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของวิธีการปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย ให้ติดต่อกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของท่าน

   2. รีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย, ลงทะเบียนแอคเซสพอยต์, กำหนดค่าการตั้งค่า PlayMemories Home อีกครั้ง, และจากนั้นตรวจเช็คดูว่าการนำเข้าทาง Wi-Fi สามารถใช้ได้

    ข้อสำคัญ:

    • การรีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย จะคืนค่าข้อมูลของแอคเซสพอยต์ และข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถลงทะเบียนในกล้องนั้นได้ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ท่านจำเป็นต้องเซ็ตแอคเซสพอยต์ในกล้องอีกครั้ง และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB เพื่อดำเนินการ Wi-Fi Import Settings
    • การรีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะคืนข้อมูลการเชื่อมต่อไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการส่งภาพที่ถ่ายด้วยกล้องไปให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านโดยใช้ Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) และการควบคุมกล้องจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านด้วยฟังก์ชันควบคุมระยะไกล ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายใหม่อีกครั้งให้กับ กล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน

     หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของกล้อง วิธีการลงทะเบียนแอคเซสพอยต์ และวิธีดำเนินการ การตั้งค่านำเข้า Wi-Fi (Wi-Fi Import Settings) ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น

   3. ปรับแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) ปิด (OFF) และ เปิด (ON) และตรวจสอบว่ามีการเปิด Wi-Fi import ไว้ ถอดตัวอะแดปเตชอร์ AC ออกจากตัวแอคเซสพอยต์ (เราเตอร์ไร้สาย) เพื่อทำการปิดเครื่อง และจากนั้นให้เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ เพื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง