หมายเลข ID หัวข้อ : 00141942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของ PlayMemories Home .

  ท่านไม่สามารถทำการติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของ PlayMemories Homeได้, หรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง กรุณาดาวน์โหลดเครื่องมือต่อไปนี้.

  PlayMemories Home Repair Tool จะทำการจัดการในขั้นตอนต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ และลบโปรแกรม ฐานข้อมูล และประวัติการเชื่อมต่อกล้องของ PlayMemories Home ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  หมายเหตุ: PlayMemories Home Repair Tool เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการลบและ คืนสภาพโปรแกรมนี้. ติดตั้ง PlayMemories Home เข้าไปใหม่ หลังการทำตามขั้นตอนนี้แล้ว.

  กระบวนการจัดการที่ PlayMemories Home Repair Tool ดำเนินการ.

  1. PlayMemories Home/PMB ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกการติดตั้งออกไป.
  2. Services ที่กำลังใช้งานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home/PMB จะหยุดลง.
  3. Services ที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home/PMB ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านั้นจะมีการถอนการลงทะเบียนออกจาก OS.
  4. โฟลเดอร์สำหรับติดตั้งของ PlayMemories Home/PMB ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านั้นจะถูกลบออกไป.
  5. Registry ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home/PMB ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า จะถูกลบออกไป.
  6. Registry ที่รับรองว่า PlayMemories Home/PMB ได้มีการติดตั้งไว้ใน OS ก่อนหน้านั้น จะถูกลบออกไป.
  7. โฟลเดอร์ที่เก็บบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับการติดตั้ง ของPlayMemories Home/PMB ก่อนหน้านั้น จะถูกลบออกไป.
  8. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home/PMB ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านั้น จะถูกลบออกไปจากโฟลเดอร์ชั่วคราวใน OS.