หมายเลข ID หัวข้อ : 00157181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเชื่อมต่อ USB:


การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:


การ์ดหน่วยความจำ:
การแก้ปัญหา