หมายเลข ID หัวข้อ : 00191339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

นำเข้ารูปภาพและวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้ PlayMemories Home

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  คำถามที่พบบ่อยนี้จะอธิบายวิธีการนำเข้าจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Handycam กล้อง Cyber-shot หรือกล้อง α ไปให้กับเครื่องพีซี Windows โดยใช้ PlayMemories Home

  หมายเหตุ: อ้างอิงกับลิงก์ต่อไปนี้สำหรับวิธีการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากอะไรที่ให้ไว้ด้านล่างเพื่อที่จะนำเข้าภาพถ่ายโดยใช้ PlayMemories Home:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
  2. ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว เข้าไปในกล้อง/กล้องบันทึกภาพวิดีโอ และจากนั้นให้เปิดเครื่องขึ้นมา
  3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ หรือที่อยู่ในเครื่อง
   ข้อสำคัญ: ถ้าหากนำเข้าภาพยนตร์โดยการเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง การรับรองอุปกรณ์ (ทำให้ทำงานได้) ก็จำเป็นจะต้องทำในครั้งแรก เมื่อการรับรองตัวอุปกรณ์เสร็จสิ้น ท่านจะสามารถทำการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอได้โดยการใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
   หมายเหตุ:
   • ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย USB ที่จัดมาให้ ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ ถ้าหากมีการใช้สาย USB ของบริษัทอื่น ท่านอาจจะไม่สามารถรับรองอุปกรณ์ หรือ นำเข้าภาพยนตร์ได้
   • ถ้าหากกล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงทางพอร์ต USB โดยไม่ใช้ฮับ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับกล้องได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากใช้ ฮับ USB
   • ถ้าหากมี USB Select แสดงขึ้นมาในจอ LCD ของกล้องของท่าน ให้แตะที่ USB Select
   • กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่น เช่น HDR-CX7/CX12 หรือ HDR-SR7/SR8 จะไม่มีพอร์ต USB ในตัว ในกรณีนี้ ท่านจะต้องใช้ Sony Handycam Station ช่วย
   • ถ้าหากนี่้เป็นครั้งแรกของการเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพวิดิโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นควรจะต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ USB ที่เหมาะสมให้ในครั้งนี้โดยอัตโนมัติ
  4. ถ้าหากมี ถ้าต้องการใช้ (ชื่อรุ่น) กับ PlayMemories Home จะต้องเปลี่ยนแปลงโหมดการใช้งาน USB ท่านต้องการจะทำต่อหรือไม่ (To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue)? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ ใช่ (Yes) ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ ใช่ (Yes) ท่านจะไม่สามารถทำการลงทะเบียนกล้องนั้นกับ PlayMemories Home ได้
  5. ให้ทำการรับรองอุปกรณ์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ของกล้องเข้าไปให้กับ PlayMemories Home
   หมายเหตุ: ถ้าหากการรับรองอุปกรณ์ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป และอ้างอิงกับขั้นตอนถัดไป
   • เมื่อ PlayMemories Home รองรับกล้องได้แล้ว จะมีไดอะล็อก ขอบคุณที่ซื้อ (Thank you for purchasing) (ชื่อรุ่น) แสดงขึ้นมา
   • ให้เลือกใส่เครื่องหมายที่ นี่คือกล้องของฉัน (This is my camera) และจากนั้นให้คลิกที่ OK เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แสดงจะถูกเพิ่มเข้าไปให้กับ PlayMemories Home และ การรับรองอุปกรณ์ก็จะเป็นอันสิ้นสุด
    หมายเหตุ:
  6. ถ้าหากมี (ชื่อรุ่น) เชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องการจะแสดงคุณสมบัติกับกล้องหรือมีเดียนี้หรือไม่ (is connected. Do you want to display the features to this camera or media)? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ ใช่ (Yes) เพื่อปิดไดอะล็อก
  7. PlayMemories Home จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
  8. ใน กล้องและมีเดีย (Cameras and media) ชื่อกล้องของท่านจะแสดงขึ้นมา คลิกที่ นำเข้าไฟล์มีเดีย (Import Media Files) เพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
  9. แหล่งการนำเข้าจะแสดงในบริเวณนี้
   หมายเหตุ: เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่อกับกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำหลายอัน ให้เลือกแหล่งนำเข้าจากรายการดรอปดาวน์
   รูปภาพของแหล่งนำเข้า
  10. การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากหน้าจอเมนูการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ
   • นำเข้ารูปภาพและวิดีโอทั้งหมด
    เลือกที่ นำเข้าไฟล์ใหม่ (Import new files) เพื่อนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกมาใหม่ ไม่รวมกับของที่นำเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
   • นำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่เลือกไว้
    เลือกที่ เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า (Select files to import) เพื่อแสดงภาพขนาดย่อที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำ
    ใส่เครื่องหมายเลือกที่กรอบเลือกของรูปภาพขนาดย่อของภาพที่ท่านต้องการจะนำเข้า
   หมายเหตุ: เมื่อการนำเข้าภาพยนตร์ AVCHD/MPEG2 จะต้องทำการรับรองอุปกรณ์สำหรับกล้องของโซนี่ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับฟอร์แมท AVCHD/MPEG2
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ภาพยนตร์ AVCHD และ MPEG-2 ไม่สามารถนำเข้าโดยใช้ PlayMemories Home ได้
  11. ตรวจสอบการตั้งค่าของการนำเข้า
   ในหน้าต่างการนำเข้า ภาพถ่ายและวิดีโอ (Photo and Video) ไดรฟ์นำเข้า โฟลเดอร์สำหรับวิดีโอและภาพถ่ายที่นำเข้ามา และปุ่ม การตั้งค่า (Settings) จะแสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกไดรฟ์ปลายทางจากรายการดรอปดาวน์โดยการคลิกและแสดงชื่อของโฟลเดอร์ปลายทางที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน และประวัติของโฟลเดอร์ปลายทางที่ท่านได้นำเข้าวิดีโอและรูปถ่ายก่อนหน้านี้ เมื่อคลิกที่ Browse หน้าจอเลือกโฟลเดอร์จะแสดงขึ้นมา และท่านจะสามารถเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้
  12. คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) เพื่อเริ่มการนำเข้าวิดีโอและรูปถ่าย
  13. เมื่อการนำเข้าทำได้เสร็จสิ้นอย่างสำเร็จแล้ว รูปถ่ายและวิดีโอที่นำเข้ามาจะแสดงในหน้าต่างของ PlayMemories Home

  เพลิดเพลินกับการแก้ไข การจัดการ การแชร์ และอีกมากมายกับรูปถ่ายและวิดีโอที่ท่านนำเข้ามาโดยใช้ PlayMemories Home

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ PlayMemories Home ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์การสนับสนุน PlayMemories Home