หมายเลข ID หัวข้อ : 00191339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

นำเข้ารูปภาพและวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้ PlayMemories Home

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการนำเข้ารูปภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอ Handycam, กล้อง Cyber-shot, หรือ กล้อง α (Alpha) โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

   1. ดาวน์โหลด และติดตั้งซอตฟ์แวร์ PlayMemories Home เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
   2. ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว เข้าไปในกล้องของท่าน และจากนั้นให้เปิดเครื่องขึ้นมา.
   3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ หรือที่อยู่ในเครื่อง.
    • เปลี่ยนสาย USB และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆที่สามารถสั่งซื้อได้.
    • การใช้สาย USB ที่มาจากบริษัทอื่น อาจจะทำให้การรับรองหรือการนำเข้ารูปภาพทำไม่ได้.
    • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง. การใช้ USB hub อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้.
    • แตะที่ USB Select ถ้าหากมีแสดงขึ้นมาในหน้าจอของกล้อง.
    • กล้องถ่ายวิดีโอบางรุ่น เช่น HDR-CX7, HDR-CX12, HDR-SR7, และ HDR-SR8 จะไม่มีพอร์ต USB ในตัว. เชื่อมต่อกล้องผ่านทาง Handycam Station ที่จัดมาให้.
    • เครื่องคอมพิวเตอร์ควรจะติดตั้งไดร์ฟเวร์ USB ให้โดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อเครื่องแรก.
   4. ดำเนินการรับรองอุปกรณ์(Device authentication).
    1. คลิกที่ OK ถ้า To use (ชื่อรุ่น) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue? แสดงขึ้นมา.
    2. ให้เลือกใส่เครื่องหมายที่ This is my camera และจากนั้นให้คลิกที่ OK เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น.
     • ถ้าหากท่านมีกล้องหลายตัว และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้รับการเพิ่มเข้าไปใน PlayMemories Home,เรียบร้อยแล้ว ช่อง Added Functions ของไดอะล็อกจะว่างเปล่า.
     • ทำการรับรองอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำเข้ารูปภาพจากการ์ดหน่วยความจำโดยตรง.
     • ถ้าการรับรองอุปกรณ์มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว, ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป และทำต่อในขั้นตอนถัดไป.
     • ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีให้ ถ้า ไม่สามารถนำเข้า ภาพยนตร์ AVCHD และ MPEG-2 โดยใช้ PlayMemories Home.
   5. เมื่อ PlayMemories Home รองรับกล้องได้แล้ว จะมีไดอะล็อก "Thank you for purchasing (ชื่อรุ่น).” แสดงขึ้นมา.
    • ถ้าหากมี (model name) is connected. Do you want to display the features to this camera or media((ชื่อรุ่น)ได้มีการเชื่อมต่อ ท่านต้องการจะแสดงฟีเจอร์กับกล้องหรือมีเดียนี้หรือไม่)? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น.
   6. PlayMemories Home จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ.
   7. เลือกชื่อรุ่นของกล้องของท่านใน Cameras and media.
   8. คลิกที่ Import Media Files.
   9. เลือกที่ Import new files หรือ Select files to import.
    • นำเข้ารูปภาพและวิดีโอทั้งหมด

     เลือกที่ Import new files เพื่อนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกมาใหม่ ไม่รวมกับของที่นำเข้าไปเรียบร้อยแล้ว.

    • นำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่เลือกไว้
     1. เลือกที่ Select files to import เพื่อแสดงภาพธัมบ์เนลที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำ.
     2. ใส่เครื่องหมายเลือกที่กรอบเลือกของรูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่ท่านต้องการจะนำเข้า.
   10. ตรวจสอบการตั้งค่าของการนำเข้า.
    • ในหน้าต่างPhoto and video importing จะมี โฟลเดอร์Import driveสำหรับวิดีโอและรูปภาพที่นำเข้่า และปุ่ม Settings แสดงขึ้นมา.
    • เลือกไดร์ฟปลายทางจากรายการดรอปดาวน์. คลิกที่ Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทาง.
   11. คลิกที่ปุ่ม Import เพื่อเริ่มการนำเข้าวิดีโอและรูปถ่าย.

   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง