หมายเลข ID หัวข้อ : 00191339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการนำเข้าหรือโอนถ่ายรูปถ่ายและวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ การเชื่อมต่อทาง USB โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

FAQ นี้จะอธิบายวิธีการนำเข้าจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Handycam, กล้อง Cyber-shot , หรือกล้อง α ไปให้กับเครื่อง พีซี Windows โดยใช้ PlayMemories Home.

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับลิ้งค์ต่อไปนี้ ถึงวิธีการนำเข้ารูปถ่าย โดยใช้ PlayMemories Home นอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น.

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Homeไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ Q&A ต่อไปนี้:

 2. ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว เข้าไปในกล้อง/กล้องบันทึกภาพวิดีโอ และจากนั้นให้เปิดเครื่องขึ้นมา. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ หรือที่อยู่ในเครื่อง.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากนำเข้าภาพยนตร์โดยการเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง การรับรองอุปกรณ์ก็จำเป็นจะต้องทำในครั้งแรก. เมื่อการ รับรองตัวอุปกรณ์เสร็จสิ้น, ท่านจะสามารถทำการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอได้โดยการใส่การ์ดหน่่วยความจำเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

  หมายเหตุ:
  • ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย USB ที่จัดมาให้. ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ ถ้าหากมีการใช้สาย USB ของบริษัทอื่น. ท่านอาจจะไม่สามารถรับรองอุปกรณ์ หรือ นำเข้าภาพยนตร์ได้.
  • ถ้าหากกล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB hub, ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงทางพอร์ต USB โดยไม่ใช้ฮับ. เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับกล้องได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากใช้ USB hub.
  • ถ้าหากมี USB Select แสดงขึ้นมาในจอ LCD ของกล้องของท่าน ให้แตะที่ USB Select.
  • กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่น เช่น HDR-CX7/CX12 หรือ HDR-SR7/SR8 จะไม่มีพอร์ต USB ในตัว. ในกรณีนี้ ท่านจะต้องใช้ Sony Handycam Station ช่วย.
  • ถ้าหากนี่้เป็นครั้งแรกของการเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพวิดิโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นควรจะต้องติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์ USB ที่เหมาะสมให้ในครั้งนี้.
 3. ถ้าหากมีข้อความ To use (ชื่อรุ่น) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue(เพื่อที่จะใช้(ชื่อรุ่น)กับ PlayMemories Home โหมดการใช้งาน USB จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท่านจะทำต่อหรือไม่) ? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ OK. ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ OK, ท่านจะไม่สามารถทำการลงทะเบียนกล้องนั้นเข้ากับ PlayMemories Home ได้.
 4. ให้ทำการรับรองอุปกรณ์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ของกล้องเข้าไปให้กับ PlayMemories Home.

  หมายเหตุ: ถ้าหากการรับรองอุปกรณ์ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป และอ้างอิงกับขั้นตอนถัดไป.

  • เมื่อ PlayMemories Home รองรับกล้องได้แล้ว จะมีไดอะล็อก Thank you for purchasing (ชื่อรุ่น).” แสดงขึ้นมา.
  • ให้เลือกใส่เครื่องหมายที่ This is my camera และจากนั้นให้คลิกที่ OK เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น. ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่แสดงจะถูกเพิ่มเข้าไปให้กับ PlayMemories Home และ การรับรองอุปกรณ์ก็จะเป็นอันสิ้นสุด.

   หมายเหตุ:
 5. ถ้าหาก (ชื่อรุ่น) is connected. Do you want to display the features to this camera or media((ชื่อรุ่น)ได้มีการเชื่อมต่อ ท่านต้องการจะแสดงฟีเจอร์กับกล้องหรือมีเดียนี้หรือไม่)? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น.
 6. PlayMemories Home จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ.
 7. ใน Cameras and media, ชื่อกล้องของท่านจะแสดงขึ้นมา. คลิกที่ Import Media Files เพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ.
 8. การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากหน้าจอเมนูการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ.

  • นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมด

   ให้คลิกเลือกเพื่อใส่เครื่องหมายที่ Import new files เพื่อทำการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ใหม่ทั้งหมด ยกเว้นอันที่นำเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด.
  • นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอที่เลือกไว้

   คลิกเพื่อเลือกใส่เครื่องหมายที่ Select files to import เพื่อให้แสดงรูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำ.
   ใส่เครื่องหมายเลือกที่กรอบเลือกของรูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่ท่านต้องการจะนำเข้า.
 9. หมายเหตุ: เมื่อการนำเข้าภาพยนตร์ AVCHD/MPEG2 , จะต้องทำการรับรองอุปกรณ์สำหรับกล้องของโซนี่ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับฟอร์แมท AVCHD/MPEG2.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ , ให้อ้างอิงกับ Q&A ต่อไปนี้:
  ภาพยนตร์ AVCHD และ MPEG-2 ไม่สามารถนำเข้าโดยใช้ PlayMemories Home ได้.

 10. ตรวจสอบการตั้งค่าของการนำเข้า.
  ในหน้าต่างการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ จะมี ไดร์ฟนำเข้า โฟลเดอร์สำหรับวิดีโอและรูปภาพที่นำเข้่า และปุ่ม Settings แสดงขึ้นมา.


  หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกไดร์ฟปลายทางจากรายการดรอปดาวน์โดยการคลิกและแสดงชื่อของโฟลเดอร์ปลายทางที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน และประวัติของโฟลเดอร์ปลายทางที่ท่านได้นำเข้าวิดีโอและรูปถ่ายก่อนหน้านี้. เมื่อคลิกที่ Browse, หน้าจอเลือกโฟลเดอร์จะแสดงขึ้นมา และท่านจะสามารถเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้.

 11. คลิกที่ปุ่ม Import เพื่อเริ่มการนำเข้าวิดีโอและรูปถ่าย.
 12. เมื่อการนำเข้าทำได้เสร็จสิ้นอย่างสำเร็จแล้ว รูปถ่ายและวิดีโอที่นำเข้ามาจะแสดงในหน้าต่างของ PlayMemories Home.

เพลิดเพลินกับการแก้ไข การจัดการ การแชร์ และอีกมากมายกับรูปถ่ายและวิดีโอที่ท่านนำเข้ามาโดยใช้ PlayMemories Home.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ โดยใช้ PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับ : หน้าสนับสนุน PlayMemories Home