หมายเลข ID หัวข้อ : 00226614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

มีคำว่า PMB.msi" หรือ "MergeModule x86.msi installer failure" เมื่อทำการติดตั้ง PlayMemories Home"

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านเห็นข้อความแสดงความผิดพลาดของPMB.msi หรือMergeModule x86.msi installer failure เมื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ต่อไปได้โดยไม่มีความผิดพลาดแสดงขึ้นมาหลังการทำตามในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. อัปเดต Windows OS ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในขั้นตอนเหล่านั้น ให้ปรึกษากับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. ตรวจเช็คดูว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้าไปที่โฟลเดอร์ปลายทางสำหรับการติดตั้ง PlayMemories Home หรือไม่
   • PlayMemories Home จะไม่ทำการติดตั้งอย่างถูกต้อง่ ถ้าหากท่านไม่มีสิทธิ์ในการเข้าโฟลเดอร์ที่จะทำการติดตั้งเข้าไป ตรวจเช็คดูว่าท่านเข้าไปที่เส้นทางของโฟลเดอร์C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome ได้หรือไม่, หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่จาก Explorer
    • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึง ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บของ Microsoft.
  3. ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home เข้าไปใหม่
   1. ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
   2. ลบโฟลเดอร์ที่ PlayMemories Home ติดตั้งไว้
    • ใช้ Windows Explorer และตรวจเช็คดูว่ายังมีโฟลเดอร์ไฟล์C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome อยู่หรือไม่ และลบออกถ้าหากยังมีไฟล์เหลืออยู่
   3. การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.
  4. สร้างบัญชียูเซอร์ใหม่ และเปิด เครื่องมือเรียกคืน PlayMemories Home ขึ้นมา
   • ปัญหาของบัญชีของยูสเซอร์ อาจจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ สร้างบัญชียูเซอร์ใหม่ และเปิด เครื่องมือเรียกคืน PlayMemories Home ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่
    1. สร้างบัญชีของยูสเซอร์ที่เป็นแอดมิน.
    2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการล็อกอินด้วยบัญชีของยูสเซอร์ที่สร้างขึ้นมานั้น
  5. ปิดซอฟต์แวร์ที่ทำงานตลอดเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น(ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประจำ).
   • PlayMemories Home อาจจะไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง เนื่องจากการมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานประจำอยู่นั้น
  6. ปิดซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสหรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยใด ๆ
   • ปรึกษากับผู้ผลิตของซอฟต์แวร์แต่ละรายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม