หมายเลข ID หัวข้อ : 00090962 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

PlayMemories Home ไม่เริ่มทำงาน.

  • ไม่มีการตอบสนองเมื่อดับเบิลคลิกที่ไอคอนชอร์ตคัท หรือเลือกไอคอนใน แถบ Apps.
  • มีข้อความแสดงความผิดพลาดเช่น Browser has stopped working. แสดงขึ้นมาและแอปล้มเหลวที่จะเปิดทำงาน.

  ถ้าหาก PlayMemories Home ล้มเหลวที่จะเปิดขึ้นมาอย่างถูกต้อง , มีสาเหตุที่เป็นไปได้มากมายที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์. ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ.

  หมายเหตุ:

  • PlayMemories Home อาจจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าหากมีการติดตั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บเสมือน(storage virtualization)อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและทำงานเป็นไดร์ฟเสมือน(virtual drive)อยู่.
  • เปิด PlayMemories Home ขึ้นมาหลังการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นหรือปิดการทำงานของไดร์ฟเสมือนลงไปแล้ว.
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดเก็บเสมือน ให้ติดต่อกับผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่่ท่านใช้อยู่นั้น.
  • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บเสมือน(Storage virtualization)หรือไม่แน่ใจว่าไดร์ฟเสมือน(Virtual drive)ทำงานอยู่หรือไม่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ
   เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คสถานะของการเชื่อมต่อหลังการทำเสร็จในแต่ละขั้นตอน

  ขั้นตอนที่ 1 รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ขั้นตอนที่ 2 อัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกที่ การตั้งค่าของ DLNA Off ใน PlayMemories Home Setting Initialization Tool
  ขั้นตอนที่ 4 คืนสภาพของแอปปลิเคชันให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้ PlayMemories Home Setting Initialization Tool
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้ง PlayMemories Home เข้าไปใหม่.

  1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

   มีความเป็นไปได้ที่ PlayMemories Home ไม่สามารถเปิดการทำงานได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการหยุดค้างในการทำงาน(หยุดนิ่ง). รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและจากนั้นลองเปิด PlayMemories Home ขึ้นมาใหม่. ถ้าหาก PlayMemories Home ล้มเหลวในการเปิดการทำงานแม้ว่าซอฟต์แวร์อื่นจะเปิดขึ้นมาได้เป็นปกติ, หรือถ้าหากปัญหาไม่หายไปโดยการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  2. อัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home.

   ตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่ จากการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home.
  3. เลือกที่ การตั้งค่าของ DLNA Off ใน PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

   1. เปิด PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

    Windows 10

    1. ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ ปุ่ม Start .
    2. ในเมนู Start , คลิกที่ All apps.
    3. คลิกที่ PlayMemories Home.
    4. คลิกเพื่อทำการเลือกที่ PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

    หมายเหตุ:

    • ถ้าหากท่านไม่สามารถหา PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ให้ค้นหาได้โดยใช้กล่อง Search .
    • ถ้าหากมีการติดตั้ง Action Cam Creator ไว้ กดที่ปุ่ม Start เพื่อทำการเลือกที่ All apps - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

    Windows 8 หรือ Windows 8.1

    1. เปิดการทำงานจาก หน้าจอ Start .
    2. ใน Windows 8.1, เลือกไปที่ปุ่ม ในหน้าจอ Start เพื่อให้แสดงแถบของ Apps . ใน Windows 8, คลิกขวาบางตำแหน่งที่ไม่ไทล์ในหน้าจอ Start และจากนั้นเลือกไปที่ All apps จากแถบแแอปที่แสดงออกมา.
    3. เมื่อ All apps แสดงขึ้นมา, PlayMemories Home Settings Initialization Tool จะแสดงใน ตำแหน่งของ PlayMemories Home .
    4. ถ้าหากท่านไม่สามารถหา PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ให้ค้นหาโดยใช้แถบเมนูค้นหาเสริม (Search charm).

    Windows 7

    1. ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ปุ่ม Start .
    2. ในเมนู Start , ชี้ไปที่ Programs หรือ All Programs.
    3. ชี้ไปที่ PlayMemories Home.
    4. คลิกเพื่อทำการเลือกที่ PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   2. เลือกใส่เครื่องหมายในกรอบ สำหรับ DLNA Off และจากนั้นให้เลือกที่ Start.

    รูปภาพประกอบ

   3. เมื่อมีข้อความ Are you sure you want to run the following process(ท่านแน่ใจว่าจะทำงานในโปรเซสต่อไปนี้แล้วใช่หรือไม่)? และ DLNA Off แสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Yes.

   4. เมื่อมีข้อความ Process completed แสดงขึ้นมาให้เลือกที่ OK.

  4. คืนสภาพของแอปปลิเคชันให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้ PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

   1. เปิด PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

   2. เลือกเพื่อใส่เครื่องหมายที่กรอบของ Restore the program to its default settings และจากนั้นเลือกไปที่ Start.

    รูปภาพประกอบ

   3. เมื่อมีข้อความ Are you sure you want to restore the program to its default settings(ท่านแน่ใจว่าจะต้องการคืนสภาพโปรแกรมไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ใช่หรือไม่)? แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Yes. เมื่อ Process completed แสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ OK.

   4. เมื่อท่านเปิด PlayMemories Home, จะมีข้อความ Select the settings that PlayMemories Home uses initially(เลือกการตั้งค่าที่ PlayMemories Home จะใช้เป็นการเริ่มต้น) จะแสดงขึ้นมา. เลือกไปที่ Use custom settings และจากนั้นเลือกไปที่ Next.

   5. หน้าต่าง Add folders จะแสดงขึ้นมา. คลิกเพื่อยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบของ Pictures (หรือ My Pictures) และจากนั้นเลือกที่ Next.

   6. หน้าต่างของ Import Media Files จะแสดงขึ้นมา. คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกที่กรอบของ Import PlayMemories Home when a device is connected(นำเข้า PlayMemories Home เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว) และจากนั้นให้เลือกที่ Next.

   7. หน้าต่าง PlayMemories Online settings จะแสดงขึ้นมา. คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกที่กรอบของ Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later)(ข้ามการเซ็ตอัป PlayMemories Online ในตอนนี้ (ท่านสามารถจะทำการเซ็ตอัปตอนหลังได้)) และจากนั้นเลือกไปที่ Next.

   8. เลือกที่ การตั้งค่าของ DLNA Off ใหม่ใน PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

   ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้แล้ว ท่านสามารถจะลงทะเบียนโฟลเดอร์นี้ได้. ถ้าหากมีปัญหา เกิดขึ้นมาใหม่หลังการลงทะเบียนโฟลเดอร์แล้ว, เป็นไปได้ที่โฟลเดอร์จะมีรูปภาพที่มีปัญหาในบางลักษณะ (เสียหาย หรือไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันไม่ได้ ฯลฯ.).

  5. ติดตั้ง PlayMemories Home เข้าไปใหม่.

   ติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home เข้าไปซ้ำใหม่. อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดการติดตั้งเข้าไปซ้ำใหม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหาก การติดตั้งของ Home installation ล้มเหลวในการติดตั้งให้เสร็จสิ้น หรือถ้าหากการเริ่มทำงาน หรือสมรรถนะไม่เสถียร แม้จะหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลองใช้ PlayMemories Home Repair Tool. PlayMemories Home Repair Tool สามารถจะดาวน์โหลดได้จากที่อยู่ด้านล่างนี้.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาติดต่อกับเรา.