หมายเลข ID หัวข้อ : 00189224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

จะยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ได้อย่างไร ?

  หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

  การดำเนินการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้มีดังนี้.

  หมายเหตุ:

  • รูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะไม่ถูกลบออกไปจากการยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home.
  • ยกเลิกแอปปลิเคชั่นทั้งหมดที่ทำงานอยู่ก่อนทำการยกเลิกการติดตั้ง.
  • การยกเลิกการติดตั้ง จะไม่ทำงาน ถ้า PlayMemories Home และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษมีการทำงานอยู่.

  สำหรับ Windows

  • Windows 10:
   1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาที่ ปุ่มเมนู Start .
   2. คลิกที่ Control Panel จากรายการที่แสดงออกมา.
   3. คลิกที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
   4. คลิกขวาที่ PlayMemories Home.
   5. คลิกที่ Uninstall.
   6. คลิกที่ OK.

  • Windows 8 หรือ Windows 8.1:
   1. คลิกขวาที่ไอคอน PlayMemories Home ที่แสดงในหน้าต่างสตาร์ท. 
   2. คลิกที่ Uninstall จากรายการที่แสดงออกมา. 
   3. เลือกไปที่ PlayMemories Home จากรายการของ Uninstall or change a program .
   4. คลิกที่ Uninstall.
   5. คลิกที่ OK.

  • Windows 7 หรือ Windows Vista:
   1. เลือกที่ Start
   2. เลือกไปที่ Control Panel
   3. เลือกไปที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
   4. เลือกไปที่ PlayMemories Home
   5. คลิกที่ Uninstall.
   6. คลิกที่ OK.

   

  • ตัวอย่างสำหรับ Windows 7
   รูปภาพประกอบ

  • ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งให้เสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความ “PlayMemories Home is running” แสดงขึ้นมา , ให้ชัตดาวน์ PlayMemories Home โดยใช้ Task Manager และจากนั้นลองทำการยกเลิกการติดตั้งดูอีกครั้ง. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนการทำงาน.
  ฉันไม่สามารถติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้เมื่อมีข้อความ PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา.

  สำหรับ Mac
  1. เลือกไปที่ Go จากงาน(tasks)ที่ด้านบน .
  2. คลิกที่ Applications.
  3. ลาก PlayMemories Home จากโฟลเดอร์ของ Applications และวางไว้ที่ไอคอนของ Trash .

   รูปภาพประกอบ
  4. การยกเลิกการติดตั้งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อ PlayMemories Home หายไปจากโฟเดอร์ Applications .

  ถ้าหาก   PlayMemories Home ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ใช้ PlayMemories Home Repair Tool. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน PlayMemories Home Repair Tool, ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของ PlayMemories Home .