หมายเลข ID หัวข้อ : 00189224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

จะยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

การดำเนินการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้มีดังนี้.

หมายเหตุ:

 • รูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะไม่ถูกลบออกไปจากการยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home.
 • ยกเลิกแอปปลิเคชั่นทั้งหมดที่ทำงานอยู่ก่อนทำการยกเลิกการติดตั้ง.
 • การยกเลิกการติดตั้ง จะไม่ทำงาน ถ้า PlayMemories Home และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษมีการทำงานอยู่.

สำหรับ Windows

 • Windows 10:
  1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาที่ ปุ่มเมนู Start .
  2. คลิกที่ Control Panel จากรายการที่แสดงออกมา.
  3. คลิกที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
  4. คลิกขวาที่ PlayMemories Home.
  5. คลิกที่ Uninstall.
  6. คลิกที่ OK.

 • Windows 8 หรือ Windows 8.1:
  1. คลิกขวาที่ไอคอน PlayMemories Home ที่แสดงในหน้าต่างสตาร์ท. 
  2. คลิกที่ Uninstall จากรายการที่แสดงออกมา. 
  3. เลือกไปที่ PlayMemories Home จากรายการของ Uninstall or change a program .
  4. คลิกที่ Uninstall.
  5. คลิกที่ OK.

 • Windows 7 หรือ Windows Vista:
  1. เลือกที่ Start
  2. เลือกไปที่ Control Panel
  3. เลือกไปที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
  4. เลือกไปที่ PlayMemories Home
  5. คลิกที่ Uninstall.
  6. คลิกที่ OK.

 

 • ตัวอย่างสำหรับ Windows 7
  รูปภาพประกอบ

 • ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งให้เสร็จสิ้น.

หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความ “PlayMemories Home is running” แสดงขึ้นมา , ให้ชัตดาวน์ PlayMemories Home โดยใช้ Task Manager และจากนั้นลองทำการยกเลิกการติดตั้งดูอีกครั้ง. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนการทำงาน.
ฉันไม่สามารถติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้เมื่อมีข้อความ PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา.

สำหรับ Mac
 1. เลือกไปที่ Go จากงาน(tasks)ที่ด้านบน .
 2. คลิกที่ Applications.
 3. ลาก PlayMemories Home จากโฟลเดอร์ของ Applications และวางไว้ที่ไอคอนของ Trash .

  รูปภาพประกอบ
 4. การยกเลิกการติดตั้งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อ PlayMemories Home หายไปจากโฟเดอร์ Applications .

ถ้าหาก   PlayMemories Home ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ใช้ PlayMemories Home Repair Tool. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน PlayMemories Home Repair Tool, ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของ PlayMemories Home .