หมายเลข ID หัวข้อ : 00189224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

จะยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

การดำเนินการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้มีดังนี้.

หมายเหตุ:

 • รูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะไม่ถูกลบออกไปจากการยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home.
 • ยกเลิกแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ทำงานอยู่ก่อนทำการยกเลิกการติดตั้ง.
 • การยกเลิกการติดตั้งจะไม่ทำงาน ถ้า PlayMemories Home และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษมีการทำงานอยู่.

สำหรับ Windows

 • Windows 10:
  1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และ คลิกขวาที่ ปุ่มเมนู Start.
  2. คลิกที่ Control Panel จากรายการที่แสดงออกมา.
  3. คลิกที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
  4. คลิกขวาที่ PlayMemories Home.
  5. คลิกที่ Uninstall.
  6. คลิกที่ OK.

 • Windows 8 หรือ Windows 8.1:
  1. คลิกขวาที่ไอคอน PlayMemories Home ที่แสดงในหน้าต่าง Start.
  2. คลิกที่ Uninstall จากรายการที่แสดงออกมา.
  3. เลือกที่ PlayMemories Home จากรายการของ Uninstall or change a program.
  4. คลิกที่ Uninstall.
  5. คลิกที่ OK.

 • Windows7 หรือ Windows Vista:
  1. เลือกที่ Start.
  2. เลือกที่ Control Panel.
  3. เลือกที่ Programs and Features หรือ Uninstall a program.
  4. เลือกที่ PlayMemories Home.
  5. คลิกที่ Uninstall.
  6. คลิกที่ OK.

 • ตัวอย่างสำหรับ Windows 7
  รูปภาพประกอบ

 • ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งให้เสร็จสิ้น.

หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความ PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา  ให้ชัตดาวน์ PlayMemories Home โดยใช้ Task Manager และ จากนั้น ลองทำการยกเลิกการติดตั้งดูอีกครั้ง. ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนการทำงาน.
ฉันไม่สามารถติดตั้ง หรือ ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้เมื่อมีข้อความ PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา.

สำหรับ Mac
 1. เลือกที่ Go จากงาน (tasks) ที่ด้านบน.
 2. คลิกที่ Applications.
 3. ลาก PlayMemories Home จากโฟลเดอร์ของ Applications และ วางไว้ที่ไอคอนของ Trash.

  รูปภาพประกอบ
 4. การยกเลิกการติดตั้งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อ PlayMemories Home หายไปจากโฟลเดอร์ Applications.

ถ้าหาก PlayMemories Home ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ใช้ PlayMemories Home Repair Tool. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน PlayMemories Home Repair Tool, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้ง หรือ เริ่มการทำงานของ PlayMemories Home.