หมายเลข ID หัวข้อ : 00189224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

วิธีการยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home (Windows / Mac)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หัวข้อนี้เกี่ยวกับรุ่นที่ เข้ากันได้กับ PlayMemories Home สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน

  การดำเนินการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้มีดังนี้

  หมายเหตุ:

  • รูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะไม่ถูกลบออกไปจากการยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home
  • ยกเลิกแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่ทำงานอยู่ก่อนทำการยกเลิกการติดตั้ง
  • การยกเลิกการติดตั้ง จะไม่ทำงาน ถ้า PlayMemories Home และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษมีการทำงานอยู่

  สำหรับ Windows

  • Windows 10:
   1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาที่ ปุ่มเมนู เริ่่ม (Start)
   2. คลิกที่ แผงควบคุม (Control Panel) จากรายการที่แสดงออกมา
   3. คลิกที่ โปรแกรมและ คุณสมบัติ (Programs and Features) หรือ ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม (Uninstall a program)
   4. คลิกขวาที่ PlayMemories Home
   5. คลิกที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall)
   6. คลิกที่ ตกลง (OK)
  • Windows 8.1
   1. คลิกขวาที่ไอคอน PlayMemories Home ที่แสดงในหน้าต่างสตาร์ท 
   2. คลิกที่ ยกเลิกการติดตั้ว (Uninstall) จากรายการที่แสดงออกมา 
   3. เลือกไปที่ PlayMemories Home จากรายการของ ยกเลิกการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม (Uninstall or change a program)
   4. คลิกที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall).
   5. คลิกที่ ตกลง (OK)

  ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความ “PlayMemories Home กำลังทำงาน (PlayMemories Home is running)” แสดงขึ้นมา ให้ปิด PlayMemories Home โดยใช้ ตัวจัดการงาน (Task Manager) และจากนั้นลองทำการยกเลิกการติดตั้งดูอีกครั้ง อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการใช้งาน
  ฉันไม่สามารถติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เมื่อมีข้อความ PlayMemories Home กำลังทำงานอยู่

  สำหรับ Mac

  1. เลือกไปที่ ไป (Go) จากงาน (Tasks) ที่ด้านบน
  2. คลิกที่ แอปพลิเคชัน (Applications)
  3. ลาก PlayMemories Home จากโฟลเดอร์ของ แอปพลิเคชัน (Applications) และวางไว้ที่ไอคอนของ ถังขยะ (Trash)

   รูปภาพประกอบ
  4. การยกเลิกการติดตั้งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อ PlayMemories Home หายไปจากโฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน (Applications)

  ถ้าหาก   PlayMemories Home ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ใช้ PlayMemories Home Repair Toolแทน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน PlayMemories Home Repair Toolให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  เครื่องมือในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้ง PlayMemories Home หรือการเปิดการทำงาน