หมายเลข ID หัวข้อ : 00090968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันไม่สามารถติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้เมื่อมีข้อความ PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองทำขั้นตอนด้านล่าง เพื่อแก้ปัญหา

 1. คลิกที่ปุ่ม x (close) ใน PlayMemories Home เพื่อปิด PlayMemories Home.
  ลองทำการติดตั้ง หรือยกเลิกการติดตั้งอีกครั้ง เมื่อหน้าจอ PlayMemories Home ปิดลงไป
 2. หลังการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งอีกครั้ง
 3. ตรวจเช็คดู Task manager. ถ้าหากโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home แสดงขึ้นมา ให้ปิดโปรเซสนั้นลงไป และลองทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งอีกครั้ง
  • 
  • คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้นเลือกที่ Start Task Manager จากเมนูที่แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงแถบงานได้โดยการกดที่ Esc ในระหว่างที่กดค้าง Ctrl และ Shift บนคีย์บอร์ด
  • 
  • เมื่อ Windows Task Manager เริ่มทำงาน, ให้คลิกที่แท็บ Processes
  • 
  • เลือกรายการที่ขึ้นต้นด้วย PMB, และจากนั้นคลิกที่ End Process เพื่อปิดการทำงาน
   ไม่สามารถเลือกโปรเซสหลายอันเพื่อปิดได้ในคราวเดียวได้ คลิกที่ End Process สำหรับแต่ละโปรเซสที่เลือกแต่ละอัน

หมายเหตุ: โปรเซสหลัก ที่เกี่ยวกับ PlayMemories Home และขึ้นต้นด้วย PMB.

 • PMBBrowser.exe
 • PMBUpdateNetworkService.exe
 • PMBVolumeWatcher.exe
 • PMBAnnounce.exe

  ถ้าหากโปรเซสขึ้นต้นด้วย PMB ที่นอกเหนือจากที่แสดงข้างต้น ให้ปิดโปรเซสเหล่านั้น
  โปรเซสจะไม่แสดงเว้นแต่จะทำงานอยู่