หมายเลข ID หัวข้อ : 00090968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/09/2015

ฉันไม่สามารถจะทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้ และมีข้อความว่า PlayMemories Home is running แสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว.

 1. คลิกที่ปุ่ม x (close) ใน PlayMemories Home เพื่อยุติการทำงานของ PlayMemories Home.
  ลองทำการติดตั้งหรือยกเลิกใหม่อีกครั้ง เมื่อหน้าจอของ PlayMemories Home ปิดลงไปได้แล้ว.
 2. หลังจากที่ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ลองทำการติดตั้งหรือยกเลิกใหม่อีกครั้ง.
 3. ตรวจสอบดูที่ task manager. ว่ามีขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home แสดงอยู่หรือไม่, ให้ยุติ (end) การทำงานและลองทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งใหม่อีกครั้ง. 
  • 
  • คลิกขวาในแถบงาน, และจากนั้น ให้เลือกที่ Start Task Manager จากเมนูที่แสดงขึ้นมานั้น.

   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดง task manager ได้โดยการกดที่ Esc ในระหว่างที่ทำการกด Ctrl และ Shift บนคีย์บอร์ดไว้พร้อมกัน.
  • 
  • เมื่อหน้าต่างของ Task Manager แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ แทป Processes.
  • 
  • เลือกรายการที่ขึ้นต้นด้วย PMB, และจากนั้น ให้คลิกที่ End Process เพื่อให้หยุดการทำงาน.
   ไม่สามารถที่จะเลือกการทำงานหลาย ๆ อย่างและหยุดการทำงานในครั้งเดียวได้. ให้คลิก End Process สำหรับแต่ละการทำการที่เลือกไว้เป็นรายตัว.

หมายเหตุ: การทำงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PlayMemories Home และจะเริ่มทำงานพร้อมกับ PMB.

 • PMBBrowser.exe
 • PMBUpdateNetworkService.exe
 • PMBVolumeWatcher.exe
 • PMBAnnounce.exe

  ถ้าหากการทำงานต่าง ๆ ที่เริ่มทำงานพร้อมกับ PMB มีมากกว่าที่แสดงไว้ข้างต้น, ให้ปิดการทำงานเหล่านั้น. การทำงานต่าง ๆ จะไม่มีการแสดงออกมา ยกเว้น เมื่อมีการเรียกให้ทำงาน.