หมายเลข ID หัวข้อ : 00076730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

วิธีการเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

  หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

  การใช้ PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ท่านสามารถทำการเคลียร์การตั้งค่าต่าง ๆ ที่เก็บไว้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้ PlayMemories Home, and และกลับคืนไปเป็นค่าเริ่มต้น ที่จะมีผลทันทีหลังการติดตั้ง.

  ข้อสำคัญ:

  • ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะไม่ถูกลบออกไปโดย PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะคืนสภาพไปเป็นสภาวะหลังการติดตั้งแอปปลิเคชันนี้ใหม่ ๆ, ดังนั้นโฟลเดอร์จะถูกยกเลิกลงทะเบียนไป ถ้าหากท่านได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว.
  • ถ้าหากมีข้อมูลจำนวนมากเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ลงทะเบียนไว้ อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการลงทะเบียนใหม่.
  • PlayMemories Home Settings Initialization Tool นี้่จะไม่ทำงานบนเครื่อง Mac PC.
  1. ปิด PlayMemories Home.

  2. เริ่มการทำงานของ PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

   • Windows 10

    1. ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ ปุ่ม Start .
    2. ในเมนู Start , คลิกที่ All apps.
    3. คลิกที่ PlayMemories Home.
    4. คลิกเพื่อทำการเลือกที่ PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

    หมายเหตุ:

    • ถ้าหากท่านไม่สามารถหา PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ให้ค้นหาได้โดยใช้กล่อง Search .
    • ถ้าหากมีการติดตั้ง Action Cam Creator ไว้ กดที่ปุ่ม Start เพื่อทำการเลือกที่ All apps - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   • Windows 8 หรือ Windows 8.1

    1. เปิดการทำงานจาก หน้าจอ Start .
    2. ใน Windows 8.1, เลือกไปที่ปุ่ม ในหน้าจอ Start เพื่อให้แสดงแถบของ Apps . ใน Windows 8, คลิกขวาตำแหน่งใด ๆ ที่ไม่มีไทล์ในหน้าจอ Start และจากนั้นเลือกไปที่ All apps จากแถบแแอปที่แสดงออกมา.
    3. เมื่อ All apps แสดงขึ้นมา, PlayMemories Home Settings Initialization Tool จะแสดงใน ตำแหน่งของ PlayMemories Home .

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่สามารถหา PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ให้ค้นหาโดยใช้แถบเมนูค้นหาเสริม (Search charm).

   • Windows 7

    1. ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ปุ่ม Start .
    2. ในเมนู Start , ชี้ไปที่ Programs หรือ All Programs.
    3. ชี้ไปที่ PlayMemories Home.
    4. คลิกเพื่อทำการเลือกที่ PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

    หมายเหตุ: ถ้าหากมีการติดตั้ง Action Cam Creator ไว้ กดที่ปุ่ม Start เพื่อทำการเลือกที่ All Programs - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

  3. PlayMemories Home Settings Initialization Tool จะทำงาน. ใส่เครื่องหมายเลือกใน Restore the program to its default settings, และจากนั้นคลิกที่ Start.

   รูปภาพประกอบ

  4. Are you sure you want to restore the program to its default settings?(ท่านมั่นใจหรือไม่ที่จะทำการคืนสภาพโปรแกรมนี้ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น?) จะแสดงขึ้นมา. คลิกที่Yes.

  5. หลังจากนั้นชั่วครู่ , Process completed. จะแสดงขึ้นมา. คลิกที่ OK.

  6. เริ่มการทำงานของ PlayMemories Home.

  7. Add folders จะแสดงขึ้นมา. เพิ่มโฟลเดอร์เข้าไป ถ้าจำเป็น และคลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ในการตั้งค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ My Pictures และ My Videos จะถูกเลือกไว้. ถ้าหากท่านมีโฟลเดอร์รูปภาพ ท่านสามารถจะจัดการได้ใน PlayMemories Home โดยการเพิ่มเข้าไป.
   การเพิ่ม/ลบ โฟลเดอร์

  8. PlayMemories Online (Free) is a cloud-based photo and video service from Sony(PlayMemories Online (Free) เป็นบริการรูปภาพและวิดีโอในคราวด์จาก โซนี่) จะแสดงขึ้นมา. คลิกที่ Do not use PlayMemories Online.

   หมายเหตุ: ท่านสามารถจะลงทะเบียนและใช้ PlayMemories Online ในวันหลังได้อีกเช่นกัน. คลิกที่ PlayMemories Online ใน PlayMemories Home, และจากนั้นให้คลิกที่ Sign in.

  9. PlayMemories Home จะเริ่มทำงานขึ้นมาเมื่อการตั้งค่าของ Optimize video เสร็จสิ้นลง.