หมายเลข ID หัวข้อ : 00191345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอและรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ด้วย PlayMemories Home (สำหรับ Mac).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Mac OS ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว.

ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home จะรองรับได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11., 10.12.

ข้อมูลใน วิธีการนำเข้าวิดีโอและรูปถ่ายที่ถ่ายไว้โดยใช้ PlayMemories Home จากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน จะมีให้ดูได้ออนไลน์.

หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการนำเข้าโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac , ให้ใช้ ฟังก์ชัน Wireless Auto Import ของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home .

    Wireless Auto Import เคยเป็นซอฟต์แวร์ต่างหากสำหรับทำการนำเข้าไฟล์ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ทางระบบไร้สาย. เนื่องจากการบริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ได้มีการยุติลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์นี้ตอนนี้ได้มีรวมไว้กับเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home แล้ว.

  • ถ้าต้องการนำเข้าไปให้กับ HDD (Hard Disk Drive) ภายนอก, ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
    การนำเข้ารูปภาพจากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำไปให้กับ HDD ภายนอก