หมายเลข ID หัวข้อ : 00090955 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2024พิมพ์

ไฟล์ต่าง ๆ ที่มีนามสกุล MODD, MOFF, และ THM จะถูกสร้างขึ้นเมื่อนำเข้ารูปภาพด้วย PlayMemories Home. จะ OK หรือไม่ ถ้าจะทำการลบไฟล์เหล่านั้นออกไป ?

  ไฟล์ MODD, MOFF, และ THM เป็นไฟล์สำหรับใช้ในการจัดการ ที่ใช้งานโดย PlayMemories Home. ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นั้น จะต้องใช้ในการจัดการรูปภาพใน PlayMemories Home, เช่นวันที่ และเวลา หรือการบันทึก และข้อมูล GPS , ดังนั้นจึงไม่ควรลบออกไป. ดูรายละเอียดต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับไฟล์เหล่านั้น.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย
  ถ้าหากท่านเคลื่อนย้ายหรือลบไฟล์ใน PlayMemories Home, ไฟล์จัดการที่เกี่ยวข้องจะถูกเคลื่อนย้ายหรือลบไปด้วย เมื่อทำการแบ็คอัป , ไฟล์สำหรับใช้ในการจัดการเหล่านี้จะต้องได้รับการแบ็คอัปด้วย ดังนั้นให้ทำการแบ็คอัพทั้งโฟลเดอร์.

  รายละเอียดสเปคเกี่ยวกับรุ่นของไฟล์ MODD จะแตกต่่างกันไปตาม PlayMemories Home ถึง Ver. 2, จาก Ver. 3.0.00 ถึง Ver. 3.0.10, และ Ver. 3.0.20 และที่สูงกว่า.

  ถ้าหากท่านใช้ Ver. 3.0.00 ถึง Ver. 3.0.10 และต้องการลบไฟล์ MODD ที่สร้างขึ้นมาสำหรับรูปภาพนิ่ง ,ให้ อัปเดต PlayMemories Home ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด. การอัปเดตจะไม่ไปลบไฟล์ MODD ทั้งหมด. ไฟล์ MODD จำเป็นต้องให้คงไว้ แต่จะถูกซ่อนไว้.

  • หมายเหตุ: การตั้งค่าให้แสดงหรือซ่อนไฟล์ต่าง ๆ จะอยู่ใน Windows Folder Options ที่ View-Advanced settings-Hidden files and folders.

  ไฟล์ MODD จะถูกสร้างขึ้นสำหรับไฟล์รูปภาพบางอันแม้จะใน PlayMemories Home เวอร์ชันล่าสุดก็ตาม. ไฟล์ที่มี นามสกุล MOFF และ THM อาจจะได้รับการสร้างขึ้นมาด้วย. ไฟล์เหล่านั้นจะจำเป็นสำหรับการจัดการรูปภาพใน PlayMemories Home, ดังนั้นจึงไม่ควรลบทิ้ง.

  • หมายเหตุ: ไฟล์นี้ไม่สามารถจะแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์อื่นได้
   ถ้าหากไฟล์จัดการถูกลบออกไป ก็ยังสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการนำเข้ารูปภาพจากกล้องอีกครั้ง
  • กรณีต่าง ๆ ที่จะมีการสร้างไฟล์ MODD ขึ้นมา
   • เมื่อทำการนำเข้าภาพยนตร์ AVCHD, MPEG2, หรือ MP4 .
   • เมื่อทำการจับกลุ่มรูปภาพนิ่งเป็นกลุ่มการถ่ายภาพต่อเนื่อง
   • 
  • กรณีต่าง ๆ ที่จะมีการสร้างไฟล์ MOFF ขึ้นมา
   • เมื่อนำเข้าภาพยนตร์ MP4 จากกล้องแอคชัน ที่มีฟังก์ชัน GPS อยู่ในตัว
   • เมื่อแสดงวิดีโอในPlayMemories Home
   • 
  • กรณีต่าง ๆ ที่จะมีการสร้างไฟล์ THM ขึ้นมา
   • เมื่อนำเข้าภาพยนตร์ MP4
   • คำแนะนำ: ไฟล์เหล่านี้ไม่ได้เป็นไฟล์แบบที่ซ่อนไว้.
   • 

  หมายเหตุ: ไฟล์ MODD จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อนำเข้าภาพยนตร์ AVCHD, MPEG2, และ Mp4 ด้วย PlayMemories Home เวอร์ชันล่าสุด แต่ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์แบบซ่อนเอาไว้