หมายเลข ID หัวข้อ : 00191440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/12/2017

จะใช้เวลานานในการนำเข้ารูปภาพหรือการอัปเดตฐานข้อมูลใน Playmemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การนำเข้ารูปภาพจำเป็นต้องทำการอัปเดตฐานข้อมูล, ที่อาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล.
ถ้าหากใช้เวลานานเกินไปในการอัปเดต ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้.

ใช้เวลาในการนำเข้ารูปภาพ หรืออัปเดตฐานข้อมูลนาน.