หมายเลข ID หัวข้อ : 00191440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

จะใช้เวลานานในการนำเข้ารูปภาพหรือการอัปเดตฐานข้อมูลใน Playmemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การนำเข้ารูปภาพจำเป็นต้องทำการอัปเดตฐานข้อมูล ที่อาจจะใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล
ถ้าหากใช้เวลาในการอัปเดตนานเกินไป ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้

ใช้เวลาในการนำเข้ารูปภาพ หรืออัปเดตฐานข้อมูลนาน.