หมายเลข ID หัวข้อ : 00191440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

จะใช้เวลานานในการนำเข้ารูปภาพหรือการอัปเดตฐานข้อมูลใน Playmemories Home.

    การนำเข้ารูปภาพจำเป็นต้องทำการอัปเดตฐานข้อมูล ที่อาจจะใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล
    ถ้าหากใช้เวลาในการอัปเดตนานเกินไป ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้

    ใช้เวลาในการนำเข้ารูปภาพ หรืออัปเดตฐานข้อมูลนาน.