หมายเลข ID หัวข้อ : 00106285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

มีคู่มือสำหรับ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ให้หรือไม่?

    ไม่มีคู่มือสำหรับซอฟต์แวร์ PlayMemories Home .

    แต่, ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จะมีให้จาก หน้าเว็บ PlayMemories Home Support .

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในเมนูและฟังก์ชันของ PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับ PlayMemories Help.