หมายเลข ID หัวข้อ : 00091220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2018

วิธีการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ในทีวีกับอุปกรณ์มือถือ iPhone

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีได้เชื่อมต่อและเซ็ตอัปไว้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้แล้ว.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์โซนี่นี้ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้แล้ว. การอัปเดตจะมีอยู่ในเมนู Network ของทีวี.
 • ทีวีที่เป็นรุ่น Wi-Fi ready จะต้องใส่ UWA-BR100 USB wireless adaptor ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหานี้.

ทำตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัปฟีเจอร์ Wi-Fi Direct:

 1. เปิดโหมด Wi-Fi Direct ของ BRAVIA TV.
  สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่า ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ Android TV กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้.
  วิธีการเซ็ตอัพ และใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นต่าง ๆ. (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2558 และ 2559 ที่ไม่ใช่้ Android TV)
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2557.
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2556.
  วิธีการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.  (BRAVIA TV รุ่นอื่น ๆ )

 2. การทำเชื่อมต่อกับ iPhone.
  1. เปิดหน้าจอทีวีให้แสดง WPA key (password) เพื่อใช้ป้อนเข้าไปให้กับ iPhone.

   รูปภาพประกอบ

  2. เลือกที่ Wi-Fi ใน settings ของโทรศัพท์ เพื่อทำการเปิดWi-Fi.

   รูปภาพประกอบ

  3. แตะที่ Direct-xx-BRAVIA ที่หน้าจอของโทรศัพท์เพื่อให้แสดงหน้าจอสำหรับป้อนรหัสผ่าน.
   ป้อนค่า WPA key (password) ที่แสดงในหน้าจอของทีวี จากนั้น ให้แตะที่ Join.

   รูปภาพประกอบ

  4. รอ 2-3 นาทีเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันก่อน และหน้าจอ Settings จะแสดงขึ้นมา.
   ถ้าหากมีเครื่องหมายถูก แสดงที่ SSID ในด้านของ iPhone และมีเส้นปะแสดงในด้านของทีวี แสดงว่า การเชื่อมต่อนั้นทำได้แล้วตามปกติ.

   รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ: ถ้าหากทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการป้อนค่า WPA Password เข้าไปอย่างถูกต้อง.

เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น, ก็สามารถทำการแชร์มีเดียระหว่างอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ iPhone และ อุปกรณ์ของโซนี่ ที่ใช้ Wi-fi Direct ได้โดยใช้ iMediaShare software , ซอฟต์แวร์ DiXiM  และแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งวิธีการหาแอปพลิเคชัน Wi-fi Direct ในอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ iPhone ของท่าน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Apple ที่ https://www.apple.com/th/ หรือ ติดต่อกับผู้จำหน่าย iPhone ของท่าน.