หมายเลข ID หัวข้อ : 00091220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2022พิมพ์

วิธีการใช้ คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี กับอุปกรณ์มือถือ iPhone หรือ iPad

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวี ได้เชื่อมต่อและเซ็ตอัปไว้กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้แล้ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีนั้นมีการอัปเดตด้วยซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) อันล่าสุดแล้ว 

  ทำตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัปคุณสมบัติ Wi-Fi Direct :

  1. เปิดโหมด Wi-Fi Direct ของ BRAVIA TV
   สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่า ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
   วิธีการเซ็ตอัปและใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของ Android TV™/Google TV™ กับอุปกรณ์ ที่้ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้
   วิธีการเซ็ตอัป และใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นต่าง ๆ  (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2558 และที่ใหม่กว่า ที่ไม่ใช่ Android TV/Google TV)
   วิธีการเซ็ตอัปและใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2556 และ 2557
   วิธีการเซ็ตอัปและใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2554 และ 2555 

  2. ทำการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad
   1. เปิดหน้าจอทีวีที่แสดง WPA key (password) ขึ้นมา เพื่อจะใช้ป้อนเข้าไปให้กับอุปกรณ์มือถือนั้น

    รูปภาพประกอบ

   2. เลือกที่ Wi-Fi ใน การตั้งค่า (Settings) ของอุปกรณ์มือถือเพื่อทำการเปิด Wi-Fi

    รูปภาพประกอบ

   3. แตะที่ Direct-xx-BRAVIA บนหน้าจอของอุปกรณ์มือถือเพื่อให้แสดงหน้าจอสำหรับป้อนรหัสผ่าน
    ป้อนค่า WPA key (password) ที่แสดงในหน้าจอของทีวี จากนั้นให้แตะที่ เข้าร่วม (Join)

    รูปภาพประกอบ

   4. รอสองสามนาทีเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันก่อน และหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) จะแสดงขึ้นมา
    ถ้าหากมีเครื่องหมายถูก แสดงที่ SSID ในด้านของ อุปกรณ์มือถือ และมีเส้นประแสดงในด้านของทีวี แสดงว่าการเชื่อมต่อนั้นทำได้แล้วตามปกติ

    รูปภาพประกอบ
    หมายเหตุ: ถ้าหากทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการป้อนค่า WPA Password เข้าไปอย่างถูกต้อง

  เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น มีเดียสามารถจะทำการแชร์ได้ระหว่างอุปกรณ์มือถือและทีวี โดยการใช้แอปพลิเคชันเช่น ซอฟต์แวร์ iMediaShare สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลในวิธีการหาแอปพลิเคชัน Wi-Fi Direct เฉพาะในอุปกรณ์มือถือของท่าน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Apple ที่ http://www.apple.com หรือติดต่อกับร้านตัวแทนค้าปลีกอุปกรณ์มือถือของท่าน


  * Apple, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศอื่น ๆ และภูมิภาคต่าง ๆ