หมายเลข ID หัวข้อ : 00091220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/01/2019

วิธีการใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ในทีวี กับอุปกรณ์โมบาย iPhone หรือ iPad

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวี ได้เชื่อมต่อและเซ็ตอัพไว้กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้แล้ว.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีนั้นมีการอัปเดตด้วยซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์)อันล่าสุดแล้ว. 

ทำตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัพฟีเจอร์ Wi-Fi Direct :

 1. เปิดโหมด Wi-Fi Direct ของ BRAVIA TV.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการขั้นตอนการตั้งค่า ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ Android TV กับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Wi-Fi Direct.
  วิธีการเซ็ตอัพ และใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นต่าง ๆ . (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2015 และที่ใหม่กว่า, ที่ไม่ใช่ Android TV)
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2013 และ 2014
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2011 และ 2012 

 2. ทำการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad.
  1. เปิดหน้าจอทีวีที่แสดง WPA key (password) ขึ้นมา เพื่อจะใช้ป้อนเข้าไปให้กับอุปกรณ์โมบายนั้น.

   รูปภาพประกอบ

  2. เลือกที่ Wi-Fi ใน Settings ของอุปกรณ์โมบายเพื่อทำการเปิด Wi-Fi.

   รูปภาพประกอบ

  3. แตะที่ Direct-xx-BRAVIA บนหน้าจอของอุปกรณ์โมบายเพื่อให้แสดงหน้าจอสำหรับป้อนรหัสผ่าน.
   ป้อนค่า WPA key (password) ที่แสดงในหน้าจอของทีวี จากนั้นให้แตะที่ Join.

   รูปภาพประกอบ

  4. รอสองสามนาทีเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันก่อน และหน้าจอ Settings จะแสดงขึ้นมา.
   ถ้าหากมีเครื่องหมายถูก แสดงที่ SSID ในด้านของ อุปกรณ์โมบาย และมีเส้นประแสดงในด้านของทีวี แสดงว่าการเชื่อมต่อนั้นทำได้แล้วตามปกติ.

   รูปภาพประกอบ
   หมายเหตุ: ถ้าหากทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการป้อนค่า WPA Password เข้าไปอย่างถูกต้อง.

เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น, มีเดียสามารถจะทำการแชร์ได้ระหว่างอุปกรณ์โมบายและทีวี โดยการใช้แอปพลิเคชันเช่น ซอฟต์แวร์ iMediaShare. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลในวิธีการหาแอปพลิเคชัน Wi-Fi Direct เฉพาะในอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Apple ที่ http://www.apple.com หรือติดต่อกับร้านตัวแทนค้าปลีกอุปกรณ์โมบายของท่าน.