หมายเลข ID หัวข้อ : 00134851 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2018

ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Wi-Fi Direct เป็นฟีเจอร์ที่จะอนุญาตให้สามารถทำการเล่นคอนเทนท์ออดิโอและวิดีโอจากเครื่องเล่นมีเดียส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือบนโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อของเครือข่ายในบ้าน. โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แอคเซสพอยต์ไร้สาย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ. เป็นวิธีการที่ยิ่งใหญ่ในการแชร์ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และเพลงเมื่อมีการรวมตัวกันของเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว ด้วยการใช้หน้าจอ BRAVIA TV ที่ใหญ่โต และสวยงาม, แทนการส่งเวียนหรือไปรุมดูรอบอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก ๆ.

ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct จะรองรับการเชื่อมต่อของระบบไร้สายต่อไปนี้:

  • WPS Push Button
  • WPS Input PIN Code
  • WPA Key Input

หมายเหตุ:

  • ทีวีของท่านอาจต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อจะให้สามารถเปิดการใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ได้. ตัวอัพเดตจะมีให้จากเมนูของทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.
  • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct จะไม่ได้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Sony ครบทั้งหมด. ถ้าต้องการดูว่า เครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้หรือไม่, ให้ตรวจสอบกับรายละเอียดสเปคของทีวี.
  • โทรทัศน์ที่ผลิตก่อนเดือนมกราคม 2554 จะไม่มีฟีเจอร์นี้.