หมายเลข ID หัวข้อ : 00134851 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2021พิมพ์

ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct คืออะไร?

  Wi-Fi Direct เป็นฟีเจอร์ที่จะอนุญาตให้คอนเทนท์ของออดิโอและวิดีโอทำการเล่นกลับได้จากเครื่องเล่นมีเดียส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์โมบายได้โดยตรงไปให้กับทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน. โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แอคเซสพอยต์แบบไร้สาย หรือแบบมีสายใด ๆ. เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่จะทำการแชร์ภาพยนตร์ รูปภาพ และเพลงต่าง ๆ เมื่อมีเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันโดยใช้หน้าจอที่ใหญ่และสวยงามของ BRAVIA TV แทนการจะต้องส่งต่อหรือห้อมล้อมเครื่องเล่นแบบพกพาตัวเล็ก ๆ.

  ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้จะรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายต่อไปนี้:

  • WPS Push Button
  • WPS Input PIN Code
  • WPA Key Input

  หมายเหตุ:

  • ทีวีของท่านอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้. อัปเดตจะมีอยู่ในเมนูของทีวี ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือที่ดาวน์โหลดมาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.
  • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด. เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของ ทีวี เครื่องนั้น.
  • สำหรับทีวีที่ผลิตออกมาก่อนเดือนมกราคม 2011 จะไม่มีฟีเจอร์นี้.
  • สำหรับวิธีการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi direct นี้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   วิธีการเซ็ตอัป และใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวี กับอุปกรณ์ ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct.