หมายเลข ID หัวข้อ : S500053940 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2018

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY) ?

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY).

  TV สามารถที่จะเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, PC) ที่รองรับฟังค์ชั่น DLNA push controller ได้ คอนเทนท์ เช่น รูปถ่าย/เพลง/วิดีโอ ในอุปกรณ์ สามารถที่จะเล่นบนทีวีได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือตัวแอคเซสพอยต์) ในการใช้ฟีเจอร์นี้

  ข้อสำคัญ:

  • TV และเครื่องแลปทอป อาจจะต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct
  • ฟีเจอร์ Wi-Fiจะไม่มีให้ใช้งานครบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ของโซนี่
   เพื่อจะดูว่า เครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct หรือไม่  ให้ตรวจสอบกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของรุ่นนั้น
  • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่
  • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ในบางภูมิภาค/ประเทศ


  เพื่อทำการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY):

   

   

  1. เปิด Wi-Fi Direct Mode บน TV
   กดที่ Home (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน → ApplicationsWi-Fi Direct Mode  2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือก Control Panel ใน Start menu.

  3. เลือกที่ Network and Internet (เลือก Category ในการปรับตั้งของ View by ถ้าหากไม่แสดงออกมา)

  4. เลือกที่ Connect to a network

  5. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA หรือ SSID ที่แสดงบน TV   เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล SSID และ WPA key บน TV:
   กดที่ OPTIONS บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Manual Other Methods   ข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ (SSID และ WPA key) จะแสดงออกมา
  6. เลือกที่ Connect.

  7. ป้อน WPA key ที่แสดงบน TV ให้กับ หน้าต่าง Security key และเลือก OK
   WPA key นี้เป็นแบบตรวจสอบตัวอักษรว่า เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก (case sensitive) ดังนั้น กรุณาตรวจสอบว่า ได้มีการพิมพ์เข้าไปอย่างถูกต้องตรงตามที่แสดงใน TV รวมถึงการเป็นตัวอักษรใหญ่หรือตัวอักษรเล็กด้วย

  เพื่อที่จะส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และทำการเล่นกลับไปยัง TV จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิก 
  ท่านสามารถที่จะ เชื่อมต่อ TV และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC)  ได้เช่นกัน ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ WPS