หมายเลข ID หัวข้อ : 00156613 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีสามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น สมาร์ทโฟน, PC) ที่รองรับฟังก์ชั่น DLNA push controller ได้. คอนเทนท์อย่างเช่น รูปภาพ/ เพลง/ วิดีโอ ในอุปกรณ์นั้นจะสามารถแสดงบนหน้าจอทีวีได้. โดยไม่ต้องใช้ wireless router (หรือ access point) ในการใช้ฟีเจอร์นี้.

กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ นี้ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านรองรับฟังชั่น WPS ได้. มิเช่นนั้น, โปรดดู วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY).

สำคัญ:

 • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ให้ทำการอัพเดตเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.
 • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องโซนี่ครบทุกรุ่น.
  ถ้าต้องการดูว่า เครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ได้หรือไม่, ให้ตรวจสอบจากรายละเอียดสเปคของเครื่อง.
 • บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ท่านใช้อยู่.
 • บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ ในบางภูมิภาค/บางประเทศ.

ถ้าต้องการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง Wi-Fi Direct Connection (WPS PBC):

 1. เปิด Wi-Fi Direct Mode ในทีวี.
  กดที่ Home (MENU) บนรีโมทของท่าน → ApplicationsWi-Fi Direct Mode

  Image

  Image

 2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์, คลิกที่ Start MenuAll Programs

  Image

 3. เลือกที่ VAIO Control Center

  Image

 4. ปุ่ม Network connectionsVAIO Smart NetworkAdvanced

  Image

 5. ตั้งค่า Wi-Fi Direct ON และ เลือกที่ Connect Device

  Image

 6. เลือกที่ TV ที่มีชื่อแสดงอยู่ในทีวี และ กดที่ Next.
  ถ้าหากไม่มีชื่อรุ่นแสดงในรายการ, คลิกที่ Detect Devices.

  Image

 7. เลือกที่ Easy Connection.

  Image

 8. แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมา.

  Image

 9. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ:

  เส้นประจะแสดงในหน้าจอทีวีดังแสดงด้านล่าง:
  Image

  ข้อความ Your computer is successfully connected to the device (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จแล้ว) จะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์:
  Image

ถ้าต้องการจะส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และทำการเล่นบนทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรดคลิก ที่นี่.
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดู วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY).