หมายเลข ID หัวข้อ : 00091226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/06/2018

วิธีการใช้แอพพลิเคชัน iMediaShare ในอุปกรณ์มือถือ iPhone ที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • สำหรับรายละเอียดของวิธีการหาแอพ iMediaShare ในอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือของ iPhone ของท่านให้เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple® http://www.apple.com หรือติดต่อกับร้านจำหน่าย iPhone ของท่าน.
 • แม้ว่า ซอฟต์แวร์ iMediaShare จะรองรับฟอร์แมทของมีเดียได้หลากหลายมาก, ตัวอย่างที่ใช้ในวิธีการแก้ปัญหานี้จะใช้เพื่อการแสดงรูปถ่ายต่าง ๆ โดยการใช้ Wi-Fi Direct.
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟีเจอร์ เซ็ตอัพ Wi-Fi Direct .
 2. จากแอพพลิเคชันของอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือของ Apple® iPhone, ให้เลือกไปที่ Settings, จากนั้น ให้ไปที่ Location Services, และเลือกที่ iMediaShare. กดที่ปุ่ม Home เพื่อออกไปก่อนเมื่อการปรับตั้งนี้เสร็จ.
 3. จากแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือของ Apple® iPhone, เลือกที่ iMediaShare.
  Image
 4. เลือก My Photos.
  Image
  หมายเหตุ: Music, หรือ My Videos สามารถจะเลือกเพื่อดูได้เช่นกันจากชนิดของมีเดียที่รองรับได้.
 5. เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่ต้องการอยู่.
  Image
 6. เลือกรูปหรือไฟล์ที่ต้องการ.
  Image
 7. เลือก BRAVIA.
  Image
 8. รูปภาพที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมา.
  Image