หมายเลข ID หัวข้อ : 00091226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

วิธีการใช้แอปพลิเคชัน iMediaShare ในอุปกรณ์โมบาย iPhone หรือ iPad ด้วยฟีเจอร์ Wi-Fi Direct

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลในวิธีการหาแอปพลิเคชัน iMediaShare ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Apple ที่ http://www.apple.com หรือติดต่อกับร้านตัวแทนค้าปลีกอุปกรณ์โมบายของท่าน.
 • ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์ iMediaShare นี้่จะรองรับมีเดียฟอร์แมทต่าง ๆได้หลากหลาย, ตัวอย่างที่ใช้ในวิธีการแก้ปัญหานี้จะทำให้ท่านสามารถแสดงรูปภาพต่าง ๆโดยใช้ Wi-Fi Direct.
 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ได้มีการเซ็ตอัปไว้แล้ว.
 2. จากแอปพลิเคชันอุปกรณ์โมบาย ให้เลือกที่ iMediaShare.

   
 3. เลือกที่ CAMERA ROLL PHOTOS.

   
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่ต้องการอยู่.
 5. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ.
  รูปภาพประกอบ
   
 6. เลือกที่ BRAVIA.

   
 7. รูปภาพที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.