หมายเลข ID หัวข้อ : 00198400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการนำการแสดงผลบนหน้าจอ ที่แสดงอยู่บนแต่ละอุปกรณ์ไปยัง TV แบบไร้สาย / พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อนำไปแสดงผลที่ TV ไม่ได้

  การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring), Wi-Fi Direct และChromecast built-in (Google Cast) จะมีให้เป็นฟังก์ชันหลักเพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์อื่นบนทีวี

  รูปภาพประกอบ
   
    
  ฟังก์ชันที่ใช้ได้ ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการรองรับ จะแปรเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.
  เลือกอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อจากกลุ่มต่อไปนี้ และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในหน้าเว็บที่ลิงก์ไว้.
   

   

      รูปภาพประกอบ

     รูปภาพประกอบ

      รูปภาพประกอบ

   โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

   Windows PC

   กล้อง

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันที่ใช้ได้จะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นของทีวีของท่าน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน.
  • สำหรับภาพรวมของแต่ละฟังก์ชัน ให้ดูที่หน้าต่อไปนี้.
  • เมื่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานได้ไม่ดี, ก็ยังมีวิธีแสดงหน้าจอบนทีวีได้โดยการใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย ถ้าหากอุปกรณ์โมบาย/กล้อง ของท่านใช้ขั้วต่อแบบ MHL, ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอนั้นบนทีวีได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีด้วยสาย MHL (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก). นอกจากนี้, ถ้าหากเครื่องพีซีของท่านมีขั้วต่อ HDMI, ท่านสามารถแสดงหน้าจอบนทีวี เป็นหน้าจอภายนอกของเครื่องพีซีของท่านได้เช่นกัน โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี ด้วยสาย HDMI.

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา


  Windows PC

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา


  กล้อง

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา


  *Google, Android TV และ Chromecast built-in เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.