หมายเลข ID หัวข้อ : 00198400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

วิธีแสดงหน้าจอของอุปกรณ์อื่นบนทีวี แบบไร้สาย/ วิธีการแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถแสดงหน้าจอได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring), Wi-Fi Direct และChromecast built-in (Google Cast) จะมีให้เป็นฟังก์ชันหลักเพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์อื่นบนทีวี

รูปภาพประกอบ
 
  
ฟังก์ชันที่ใช้ได้ ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการรองรับ จะแปรเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.
เลือกอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อจากกลุ่มต่อไปนี้ และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในหน้าเว็บที่ลิงก์ไว้.
 

 

    รูปภาพประกอบ

   รูปภาพประกอบ

    รูปภาพประกอบ

 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

 Windows PC

 กล้อง

หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันที่ใช้ได้จะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นของทีวีของท่าน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน.
  • สำหรับภาพรวมของแต่ละฟังก์ชัน ให้ดูที่หน้าต่อไปนี้.
  • เมื่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานได้ไม่ดี, ก็ยังมีวิธีแสดงหน้าจอบนทีวีได้โดยการใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย ถ้าหากอุปกรณ์โมบาย/กล้อง ของท่านใช้ขั้วต่อแบบ MHL, ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอนั้นบนทีวีได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีด้วยสาย MHL (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก). นอกจากนี้, ถ้าหากเครื่องพีซีของท่านมีขั้วต่อ HDMI, ท่านสามารถแสดงหน้าจอบนทีวี เป็นหน้าจอภายนอกของเครื่องพีซีของท่านได้เช่นกัน โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี ด้วยสาย HDMI.

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

วิธีการใช้

การแก้ปัญหา


Windows PC

วิธีการใช้

การแก้ปัญหา


กล้อง

วิธีการใช้

การแก้ปัญหา


*Google, Android TV และ Chromecast built-in เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.