หมายเลข ID หัวข้อ : 00198400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021

วิธีแสดงหน้าจอของอุปกรณ์อื่นบนทีวี แบบไร้สาย/ วิธีการแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถแสดงหน้าจอได้

  การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring), Wi-Fi Direct และ Chromecast built-in (Google Cast) จะมีให้เป็นฟังก์ชันหลักเพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์อื่นบนทีวี

  ฟังก์ชันที่ใช้ได้ ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการรองรับ จะแตกต่างไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น
  เลือกอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อจากกลุ่มต่อไปนี้ และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในหน้าเว็บที่ลิงก์ไว้

  สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต
  Windows PC
  กล้อง

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันที่ใช้ได้จะแตกต่างไปตามรุ่นของทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
  • สำหรับภาพรวมของแต่ละฟังก์ชัน ให้ดูที่หน้าต่อไปนี้
  • เมื่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานได้ไม่ดี ยังมีวิธีแสดงหน้าจอบนทีวีได้โดยการใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ถ้าหากอุปกรณ์มือถือ/กล้องของท่านใช้ขั้วต่อแบบ MHL, ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอนั้นบนทีวีได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีด้วยสาย MHL (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) นอกจากนี้, ถ้าหากเครื่องพีซีของท่านมีขั้วต่อ HDMI, ท่านสามารถแสดงหน้าจอบนทีวี เป็นหน้าจอภายนอกของเครื่องพีซีของท่านได้เช่นกัน โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี ด้วยสาย HDMI

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา


  Windows PC

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา:


  กล้อง

  วิธีการใช้

  การแก้ปัญหา:


  * Apple, iPhone, iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ