หมายเลข ID หัวข้อ : S500053939 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2018

มีวิธีการต่อทีวีและคอมพิวเตอร์อย่างไรทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC) ?

มีวิธีการต่อทีวีและคอมพิวเตอร์อย่างไรทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC).

  ทีวีสามารถต่อใช้งานโดยตรงกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น สมาร์ทโฟน พีซี) ที่สนับสนุนฟังค์ชั่นการควบคุม DLNA ด้วยเหมือนกัน เช่น ทางภาพ/ดนตรี/วิดีโอบนอุปกรณ์ที่สามารถเล่นบนทีวีได้ เราเตอร์ไร้สาย (หรือแอคเซสพอยต์) ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้คุณสมบัตินี้

  โปรดทำตามคำแนะนำนี้ ถ้าหากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนฟังค์ชั่น WPS ไม่เช่นนั้น โปรดดูที่ เชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi Direct (WPA KEY)

  สิ่งสำคัญ:

  • ทีวีและแล็ปท็อปอาจจะต้องการซอฟต์แวร์ระบบล่าสุด (เฟิร์มแวร์) เพื่ออัพเดตคุณสมบัติของ Wi-Fi Direct ทำงาน
  • คุณสมบัติของ Wi-Fi Direct ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าโซนี่ทุกประเภท
   ให้ดูถ้าหากสินค้าของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ Wi-Fi Direct โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าก่อน
  • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสินค้าต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน
  • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับบางภูมิภาค/ประเทศ


  การต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct (WPS PBC):

   

   

  1. การออกสู่ตลาดของโหมด Wi-Fi Direct บนทีวี
   ให้กดปุ่ม Home (เมนู) บนรีโมทของคุณ → ApplicationsWi-Fi Direct Mode  2. บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Start MenuAll Programs

  3. ให้เลือก VAIO Control Center

  4. Network connectionsVAIO Smart Network → กดปุ่ม Advanced 

  5. ให้ตั้งค่า Wi-Fi Direct ON และเลือก Connect Device

  6. ให้เลือก TV ซึ่งชื่อรุ่นจะแสดงอยู่บนทีวีและให้กด Next
   ถ้าหากชื่อรุ่นไม่ได้มีในรายการ ให้คลิก Detect Devices

  7. ให้เลือก Easy Connection

  8. แถบตัวหนังสือแสดงความคืบหน้าจะปรากฎออกมา

  9. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ:
   จะมีเส้นปะปรากฎบนทีวีเหมือนที่แสดงตามข้างล่าง:


   Your computer is successfully connected to the device ข้อความจะปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:
  การส่งเนื้อหาและเล่นกลับจากคอมพิวเตอร์ไปยังทีวี โปรดคลิก 
  คุณสามารถ เชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi Direct (WPA KEY)