หมายเลข ID หัวข้อ : S500053939 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2018

มีวิธีการต่อทีวีและคอมพิวเตอร์อย่างไรทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC) ?

มีวิธีการต่อทีวีและคอมพิวเตอร์อย่างไรทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีสามารถต่อใช้งานโดยตรงกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น สมาร์ทโฟน พีซี) ที่สนับสนุนฟังค์ชั่นการควบคุม DLNA ด้วยเหมือนกัน เช่น ทางภาพ/ดนตรี/วิดีโอบนอุปกรณ์ที่สามารถเล่นบนทีวีได้ เราเตอร์ไร้สาย (หรือแอคเซสพอยต์) ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้คุณสมบัตินี้

โปรดทำตามคำแนะนำนี้ ถ้าหากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนฟังค์ชั่น WPS ไม่เช่นนั้น โปรดดูที่ เชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi Direct (WPA KEY)

สิ่งสำคัญ:

 • ทีวีและแล็ปท็อปอาจจะต้องการซอฟต์แวร์ระบบล่าสุด (เฟิร์มแวร์) เพื่ออัพเดตคุณสมบัติของ Wi-Fi Direct ทำงาน
 • คุณสมบัติของ Wi-Fi Direct ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าโซนี่ทุกประเภท
  ให้ดูถ้าหากสินค้าของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ Wi-Fi Direct โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าก่อน
 • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสินค้าต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน
 • บางฟังค์ชั่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับบางภูมิภาค/ประเทศ


การต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct (WPS PBC):

 

 

 1. การออกสู่ตลาดของโหมด Wi-Fi Direct บนทีวี
  ให้กดปุ่ม Home (เมนู) บนรีโมทของคุณ → ApplicationsWi-Fi Direct Mode 2. บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Start MenuAll Programs

 3. ให้เลือก VAIO Control Center

 4. Network connectionsVAIO Smart Network → กดปุ่ม Advanced 

 5. ให้ตั้งค่า Wi-Fi Direct ON และเลือก Connect Device

 6. ให้เลือก TV ซึ่งชื่อรุ่นจะแสดงอยู่บนทีวีและให้กด Next
  ถ้าหากชื่อรุ่นไม่ได้มีในรายการ ให้คลิก Detect Devices

 7. ให้เลือก Easy Connection

 8. แถบตัวหนังสือแสดงความคืบหน้าจะปรากฎออกมา

 9. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ:
  จะมีเส้นปะปรากฎบนทีวีเหมือนที่แสดงตามข้างล่าง:


  Your computer is successfully connected to the device ข้อความจะปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:
การส่งเนื้อหาและเล่นกลับจากคอมพิวเตอร์ไปยังทีวี โปรดคลิก 
คุณสามารถ เชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi Direct (WPA KEY)