หมายเลข ID หัวข้อ : 00206718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2021

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้
  สำหรับ  W8, X7, และ X74H / X75H ซีรีส์ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อนี้

  หน้านี้จะเป็นการอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ของการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
  หน้าและลิงค์นี้ทำขึ้นให้สอดคล้องตาม WCAG2.0
  เราสามารถตรวจสอบว่าเครื่องอ่านหน้าจอ NVDA จะทำให้ท่านอ่านหน้าและลิงก์นี้ได้

  อ้างอิงกับด้านล่างสำหรับรายการของฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง สำหรับ Android TV


  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)

  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)

  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)

  ลิงก์การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง