หมายเลข ID หัวข้อ : 00206718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™

หน้านี้จะเป็นการอธิบายฟีเจอร์ต่าง ๆของการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง.

หน้าและลิงค์นี้ทำขึ้นให้สอดคล้องกับ WCAG2.0. แนะนำให้ใช้ NVDA ทำการอ่านหน้าและลิงค์นี้.

การช่วยเหลือในการมองเห็น(Vision Assist)
การช่วยเหลือในการได้ยิน(Hearing Assist)
การช่วยเหลือในการใช้งาน(Action Assist)


การช่วยเหลือในการมองเห็น(Vision Assist)

การช่วยเหลือในการได้ยิน(Hearing Assist)

การช่วยเหลือในการใช้งาน(Action Assist)

 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC