หมายเลข ID หัวข้อ : 00205057 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2021

ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้จะใช้ได้เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ และ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น

  • ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0 Android™ 9 สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android TV™ นี้ใช้ Android OS เวอร์ชันใด? .

  ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice search) สามารถจะช่วยให้ท่านค้นหา คอนเทนท์ที่ท่านมองหาโดยการฟังเสียงคำพูดค้นหาของท่าน เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากท่านกำลังใช้แอปนี้อยู่ ผลการค้นหาในแอปนั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแอปต่าง ๆที่ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) สามารถจะใช้งานได้

  • Google Play Store: ท่านสามารถค้นหาแอปที่มีอยู่ Google Play Store
  • Google Play Movies & TV: ท่านสามารถค้นหา คอนเทนท์ที่มีอยู่ใน Google Play Movies & TV
  • YouTube™: ท่านสามารถค้นหา คอนเทนท์ที่มีอยู่ใน YouTube
  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcast): รายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของท่านจะแสดงบนหน้าจอทีวี

  หมายเหตุ: ถ้าหากแอปที่ท่านใช้อยู่ไม่รองรับฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ผลการค้นหาจากคอนเทนท์ของ YouTube จะแสดงขึ้นมาแทน

   

  วิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

  1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม Microphone หรือ Google Assistant บน รีโมทคอนโทรลทีวี
   ตำแหน่งของปุ่ม Microphone หรือ Google Assistant  
  2. พูดสิ่งที่ท่านต้องการค้นหา เช่นชื่อของภาพยนตร์ เข้าไปที่ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี

  ถ้าหากเครื่องรุ่นของท่านรองรับ eARC: