หมายเลข ID หัวข้อ : 00205057 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

การค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.
 

ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)จะช่วยให้ท่านหาคอนเทนท์ที่ท่านกำลังหาอยู่โดยการฟังคำค้นหาของท่าน(ที่พูดออกมา). เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.

ถ้าหากท่านกำลังใช้แอปนี้อยู่, ผลการค้นหาในแอปนั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน. ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแอปต่าง ๆที่ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)สามารถจะใช้งานได้:

  • Google Play Store: ท่านสามารถค้นหาแอปต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Store ได้.
  • Google Play Movies & TV ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Movies & TV ได้.
  • YouTube: ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ที่มีอยู่ใน YouTube ได้.
  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ(TV broadcasts): รายการโปรแกรมทีวีที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของท่านจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน.

หมายเหตุ: ถ้าหากแอปที่ท่านใช้อยู่ไม่รองรับฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง(Voice Search), ผลการค้นหาจากคอนเทนท์ของ YouTube จะแสดงขึ้นมา.

 

วิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)

  1. กดที่ปุ่ม  (MIC) หรือปุ่ม  (The Google Assistant) ในรีโมทคอนโทรลของทีวี, ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน.
  2. พูดเข้าไปที่ไมโครโฟนที่ด้านบนสุดของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี, เช่นชื่อของภาพยนตร์.

 


*Google, Android, Google Play, YouTube และโลโก้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.