หมายเลข ID หัวข้อ : 00205057 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2020

การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android TV™ นี้ใช้ Android OS เวอร์ชันอะไร? บทความ

    

  ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) จะช่วยให้ท่านหาคอนเทนท์ที่ท่านกำลังหาอยู่ โดยการฟังคำค้นหาของท่าน (ที่พูดออกมา) เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากท่านกำลังใช้แอปนี้อยู่ ผลการค้นหาในแอปนั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแอปต่าง ๆที่ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) สามารถจะใช้งานได้

  • Google Play Store: ท่านสามารถค้นหาแอปต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Store ได้
  • Google Play Movies & TV ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Movies & TV ได้
  • YouTube™: ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ที่มีอยู่ใน YouTube ได้
  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts): รายการโปรแกรมทีวีที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของท่านจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ถ้าหากแอปที่ท่านใช้อยู่ไม่รองรับฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ผลการค้นหาจากคอนเทนท์ของ YouTube จะแสดงขึ้นมา

   

  วิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

  1. กดที่ปุ่ม Microphone หรือ Google Assistant บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
  2. พูดสิ่งที่ท่านต้องการค้นหา เช่นชื่อของภาพยนตร์ เข้าไปที่ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี

  ถ้าหากรุ่นเครื่องของท่านรองรับ eARC: