หมายเลข ID หัวข้อ : 00243439 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ตัวตั้งเวลาเปิดเครื่อง (On timer) (เปิดทีวีในเวลาที่กำหนด)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ Android TV™ นี้ใช้ Android OS เวอร์ชันใด? บทความ


  ทีวีของท่านจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดโดยใช้ ฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer) ปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยรายการข่าวตอนเช้า เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสะดวกของการใช้ฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer) สามารถจะตั้งให้ปิดทีวีให้โดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านจึงสามารถจะออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องปิดทีวี

  Sony แนะนำให้ท่านใช้ ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader) ทำการเซ็ตอัป ฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer)

   

  การตั้งค่า ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer)

  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่ Timersจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  3. กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา นานประมาณสองวินาที จะเป็นการนำโฟกัสไปที่ไอคอน Settings จากนั้นกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย หนึ่งครั้งเพื่อเลือกที่ไอคอนของ Timers
  4. เมื่อท่านได้ยินคำว่า Timersให้กดที่ปุ่ม Enter


  เมนู Timers จะมีรายการตั้งค่า 7 รายการ: On timer, Day, Time, Duration, Inputs, Channel, และ Volume setup

  On timer

  Day

  Time

  Duration

  Inputs

  Channel

  ท่านจะได้ยิน ช่องสัญญาณที่ท่านเลือก

  Volume setup


  หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่าหลายอย่างจะไม่มีในฟังก์ชัน On timer
  • ฟังก์ชัน Reminder สามารถจะตั้งได้มากถึง 18 รายการทีวี