หมายเลข ID หัวข้อ : 00206192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/03/2022

คำอธิบายของออดิโอ / คำอธิบายของวิดีโอ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    จุดประสงค์การทำงานขั้นต้นของคำอธิบายออดิโอ (คำอธิบายวีดีโอ) คือการให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถใช้ภาพได้ เช่น การตั้งค่าตามสถานการณ์ และการอธิบายทัศนียภาพ

    โดยการกดที่ปุ่ม ออดิโอ (AUDIO) บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Audio Description (Video Description) ด้วย ADท่านสามารถจะรับฟังอธิบายเป็นคำพูดของคอนเทนท์ด้านภาพ

    หมายเหตุ: การมีให้ใช้งาน การนำมาใช้ประโยชน์ และสเปกของฟังก์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน