หมายเลข ID หัวข้อ : 00241325 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฟีเจอร์การเตือน (Reminder) สำหรับ Android TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android TV™ นี้ใช้ Android OS เวอร์ชันอะไร? บทความ

  ฟังก์ชัน Reminder จะเป็นสิ่งให้ความมั่นใจว่าท่านจะไม่พลาดรายการทีวีที่ท่านชอบ ถึงแม้ท่านจะกำลังรับชมรายการทีวีอันอื่นอยู่ เครื่องจะสลับไปยังรายการทีวีที่เลือกไว้ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Reminder ยังทำงานได้เมื่อทีวีอยู่ใน โหมดสแตนด์บาย และสามารถจะตั้งไว้ได้ถึง18 โปรแกรม


  การตั้งฟังก์ชัน Reminder

  ยกเลิกฟังก์ชัน Reminder