หมายเลข ID หัวข้อ : 00205078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ: Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

    

  โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)ทำงานโดยเปล่งเสียงข้อมูลเสียงของข้อมูลบนหน้าจอทีวี เช่นโปรแกรมไกด์ และหน้าจอการตั้งค่า, ที่ผู้คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอาจจะไม่สามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้เต็มที่จากการมองเห็นของพวกเขา จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันการอ่านหน้าจอนี้

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะมีให้เฉพาะจุดที่มีการโฟกัสเท่านั้น.
  • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะมีให้เฉพาะในบางพื้นที่และในบางภาษาเท่านั้น.
  • จะมีแอปต่าง ๆบางตัวเช่น YouTube™ ที่รองรับ โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)ได้
  • สำหรับเครื่องรุ่นรองรับ eARCได้ , เมื่อเปิด Screen reader ให้ทำงาน, โหมด eARC  จะตั้งไปที่ Off

  การเปิดใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader) จาก Settings

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings, และกดที่ปุ่ม Enter ตำแหน่งของ Settings จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android OS นั้น ๆ
   หมายเหตุ:
   • สำหรับAndroid 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
   • สำหรับAndroid 7.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Screen reader, และกดที่ปุ่ม Enter
  5. เลือกที่ Enable, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  6. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.

  การเปลี่ยนภาษา

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล. 
  2. เลือกที่ Settings, และกดที่ปุ่ม Enter ตำแหน่งของ Settings จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android OS นั้น ๆ
   หมายเหตุ:
   • สำหรับAndroid 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
   • สำหรับAndroid 7.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Text to speech, และกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Engine configuration, และกดที่ปุ่ม Enter
  6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Language, และกดที่ปุ่ม Enter
  7. เลือกภาษาที่ท่านต้องการจากรายการและกดที่ปุ่ม Enter. ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะทำงานขึ้นมาเมื่อLanguage ใน Settings ตรงกับภาษาที่ท่านเลือกไว้ในEngine configuration.

  การเปลี่ยนอัตราความเร็วในการพูด

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล. 
  2. เลือกที่ Settings, และกดที่ปุ่ม Enter ตำแหน่งของ Settings จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android OS นั้น ๆ
   หมายเหตุ:
   • สำหรับAndroid 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
   • สำหรับAndroid 7.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง ไว้นานประมาณสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ไว้นานประมาณสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Text to speech, และกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Speech rate, และกดที่ปุ่ม Enter
  6. เลือกอัตราความเร็วที่ท่านชอบจากVery slow ถึง Fastest, และกดที่ปุ่มEnter