หมายเลข ID หัวข้อ : 00205078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฎิบัติการ ที่ระบุเท่านั้น:

 • ผลิตภัณฑ์: ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้. 
 • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0 Oreo™
   

โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)ทำงานโดยอ่านออกเสียงข้อมูลบนหน้าจอทีวี, เช่น หน้าจอแนะนำโปรแกรม(Program guide) และหน้าจอการตั้งค่า, ที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอาจจะไม่สามารถเห็นได้เต็มที่ในการมองของพวกเขา.
เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)นี้ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.

มีสองวิธีที่จะเปิดหรือปิด โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader).

 1. ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)
  โดยการกดค้างที่ปุ่ม MUTING บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีไว้นานสามวินาที, โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader) จะได้รับการเปิดหรือปิดการทำงาน.
  หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility shortcut) จะมีการตั้งไว้ที่ Screen reader. ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility shortcut)นี้่จะใช้ไม่ได้ในระหว่าง Initial Setup.
   
 2. การเปิดใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader) จาก Settings
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
  2. ไอคอนของ Settings ที่อยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home. กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน นานสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา นานสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter.
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Screen reader, และกดที่ปุ่ม Enter.
  5. เลือกที่ Enable, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  6. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.

 

การเปลี่ยนภาษา

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
 2. ไอคอนของ Settings ที่อยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home. กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน นานสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา นานสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter.
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Text to speech, และกดที่ปุ่ม Enter.
 5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Engine configuration, และกดที่ปุ่ม Enter.
 6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Language, และกดที่ปุ่ม Enter.
 7. เลือกภาษาที่ท่านต้องการจากรายการและกดที่ปุ่ม Enter. ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะทำงานขึ้นมาเมื่อLanguage ใน Settings ตรงกับภาษาที่ท่านเลือกไว้ในEngine configuration.

 

การเปลี่ยนอัตราความเร็วในการพูด

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน. 
 2. ไอคอนของ Settings ที่อยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home. กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นบน นานสามวินาที กดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา นานสองวินาทีเพื่อเลือกที่Settings, และกดที่ปุ่ม Enter.
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Text to speech, และกดที่ปุ่ม Enter.
 5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Speech rate, และกดที่ปุ่ม Enter.
 6. เลือกอัตราความเร็วที่ท่านชอบจากVery slow ถึง Fastest, และกดที่ปุ่มEnter.

 

หมายเหตุ:

 • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะมีให้เฉพาะจุดที่มีการโฟกัสเท่านั้น.
 • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)จะมีให้เฉพาะในบางพื้นที่และในบางภาษาเท่านั้น.
 • จะมีแอปต่าง ๆบางตัวเช่น YouTube ที่รองรับ โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader)ได้.

 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.