หมายเลข ID หัวข้อ : 00205078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android TV™ นี้ใช้ Android OS เวอร์ชันอะไร? บทความ

  โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) ทำงานตามข้อมูลการแปลงของเสียงของหน้าจอทีวี เช่น การแนะนำโปรแกรม และ การตั้งค่าหน้าจอ จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันการอ่านหน้าจอนี้


  การเปิด ตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen reader) จาก หน้าจอการตั้งค่า

  การปิด ตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen reader) จาก หน้าจอการตั้งค่า

  การเปลี่ยนภาษา

  การเปลี่ยนอัตราคำพูด


  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) จะใช้ได้เฉพาะจุดที่โฟกัสและบางข้อความเท่านั้น
  • ฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) จะมีให้เฉพาะในบางพื้นที่และในบางภาษาเท่านั้น
  • แอปที่ให้มาจะมี ฟังก์ชันอ่านหน้าจอหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ
  • YouTube™ จะมีฟังก์ชันโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reade) อยู่ด้วย ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลจำเพาะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
  • สำหรับ เครื่องรุ่นรองรับeARCได้ เมื่อเปิด โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen reader) ให้ทำงาน โหมด eARC จะตั้งไปที่ ปิด (Off)
  • ฟังก์ชัน ทางลัดการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) สามารถจะสลับไปเป็นการเปิด หรือปิด โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Readerได้ อ้างอิงกับ  ทางลัดการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้