หมายเลข ID หัวข้อ : 00206204 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

 • ผลิตภัณฑ์: ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้. 
 • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0 Oreo™
   

ฟังก์ชันช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จะเป็นการช่วยให้เข้าถึงการสลับฟังก์ชันที่ท่านชอบได้รวดเร็วและง่ายขึ้น.
แทนที่จะต้องเริ่มจากเมนูการตั้งค่า, ท่านสามารถเข้าไปปรับฟังก์ชันให้เปิดหรือปิดได้ตามต้องการโดยการกดค้างที่ปุ่มMUTING บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีไว้นานสามวินาที.

หมายเหตุ:

 1. การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จะมีการตั้งไว้ที่ Screen reader.
 2. ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงนี้่จะใช้ไม่ได้ในระหว่าง Initial Setup.

 

การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าฟังก์ชันให้ปุ่มลัดนี้:

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
 2. เลือกที่ Settings ที่มุมขวาบนของหน้าจอ Home และกดที่ปุ่ม Enter.
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility shortcut, และกดที่ปุ่ม Enter.
 5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Shortcut service, และกดที่ปุ่ม Enter.
 6. เลือกฟังก์ชันช่วยในการเข้าถึงที่ท่านต้องการ และกดที่ปุม Enter.
 7. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.

 


*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.