หมายเลข ID หัวข้อ : 00206204 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ: Android OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV™?
    

  ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) จะมีวิธีการที่ทำให้ท่านสลับฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) ที่ท่านชอบได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

  การเปิดฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)

  การเปลี่ยนการกำหนด ฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)  

  การเปิด/ปิด ฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)