หมายเลข ID หัวข้อ : 00206184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ: Android OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV™?

    

  ฟังก์ชันการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการอ่านหน้าจอทีวี เนื่องจากตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันที่คล้ายกันจะมีให้ใน อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ (Internet Browser)

  • ซูม - ขยาย (Zoom - Magnifies) จะไม่ขยายเฉพาะข้อความแต่จะขยายส่วนประกอบทั้งหมดในหน้าจอนั้นด้วย
  • ขนาดข้อความ (Text Size)- เลือกขนาดของข้อความที่ ปกติ (Normal) หรือ ใหญ่ (Large)

  การเปิดการขยายข้อความ

  การเปลี่ยนสีของข้อความ

  การเปลี่ยนระยะเวลาการแสดงของข้อความ