หมายเลข ID หัวข้อ : 00206184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

 • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
 • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0, Android 7.0
  สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS , ให้อ้างอิงกับ: Android OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV™?

   

ฟังก์ชั่นการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการอ่านหน้าจอทีวี เนื่องจากตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้

หมายเหตุ: ฟังก์ชันที่คล้ายกันจะมีใน Internet Browserด้วยเช่นกัน

 • Zoom - Magnifies จะไม่ขยายเฉพาะข้อความแต่จะขยายส่วนประกอบทั้งหมดในหน้าจอนั้นด้วย
 • ขนาดข้อความ (Text Size)- เลือกขนาดของข้อความที่ Normal หรือ Large
   

การเปิดใช้งานการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
 2. เลือกที่ Settings และกดที่ปุ่ม Enter
  หมายเหตุ: สำหรับ Android 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home สำหรับ Android 7.0,จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home 
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Text magnification, และกดที่ปุ่ม Enter
 5. เลือกที่ Enable, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
 6. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
 7. กดที่ปุ่ม Home เพื่อออกไป

หมายเหตุ: การมีให้ใช้งานได้ของฟังก์ชันการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) จะแปรผันไปตามประเทศ/ภูมิภาค/ภาษา

 

การเปลี่ยนสีของตัวหนังสือข้อความ

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
 2. เลือกที่ Settings และกดที่ปุ่ม Enter
  หมายเหตุ: สำหรับ Android 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home สำหรับ Android 7.0,จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home 
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Text magnification, และกดที่ปุ่ม Enter
 5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Configuration, และกดที่ปุ่ม Enter
 6. เลือกที่ Color, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
 7. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกส่วนประกอบสีของข้อความและสีแบคกราวด์ที่ต้องการจาก White on black, Black on white, และ Yellow on black, และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
 8. กดที่ปุ่ม Home เพื่อออกไป

 

การเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของการแสดงข้อความ

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
 2. เลือกที่ Settings และกดที่ปุ่ม Enter
  หมายเหตุ: สำหรับ Android 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home สำหรับ Android 7.0,จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home 
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Text magnification, และกดที่ปุ่ม Enter
 5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Configuration, และกดที่ปุ่ม Enter
 6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Duration, และกดที่ปุ่ม Enter
 7. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกระยะเวลาที่ท่านต้องการจาก Very short ไปเป็น Very long, และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
 8. กดที่ปุ่ม Home เพื่อออกไป