หมายเลข ID หัวข้อ : 00202885 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility shortcut) คืออะไร? (สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการกดค้างที่ปุ่ม MUTING บนรีโมทคอนโทรล นานสามวินาที, ท่านสามารถจะปรับฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงให้ On หรือ Off ได้.
การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชันทางลัดนี้คือScreen reader.
เพื่อทำการเปลี่ยนฟังก์ชันทางลัดที่กำหนดนี้ ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Accessibility ในกลุ่มของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Accessibility shortcut.
  5. เลือกที่ Shortcut service.
  6. เลือกฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ท่านชอบเช่น Text magnification(การขยายตัวหนังสือ).

     

*Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.