หมายเลข ID หัวข้อ : 00247263 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™ (W8, X7, X74H, X75H ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  หน้านี้จะอธิบายถึงเรื่องฟีเจอร์ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
  หน้านี้และลิงก์ต่าง ๆ สร้างขึ้นตาม WCAG 2.0
  เราสามารถตรวจสอบได้ว่า โปรแกรมอ่านหน้าจอ NVDA นี้จะทำให้ท่านอ่านหน้านี้และลิงก์ต่าง ๆ ได้

  อ้างอิงกับด้านล่างสำหรับรายการของฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง สำหรับ Android TV

  รายการ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก


  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)

  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)

  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)