หมายเลข ID หัวข้อ : 00206200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2019

รีโมทคอนโทรลของทีวี ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนโต๊ะ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

รีโมทคอนโทรลของ BRAVIA (ยกเว้น Touchpad Remote) มีการออกแบบมาให้อยู่ได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวที่ราบเรียบ ทำให้ท่านสามารถกดปุ่มใด ๆได้ด้วยนิ้วเดียว.