หมายเลข ID หัวข้อ : 00206200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/03/2022

รีโมทคอนโทรลของทีวี ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนโต๊ะ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

    รีโมทคอนโทรลของ BRAVIA (ยกเว้น Touchpad Remote) มีการออกแบบมาให้อยู่ได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวที่ราบเรียบ ทำให้ท่านสามารถกดปุ่มใด ๆได้ด้วยนิ้วเดียว.