หมายเลข ID หัวข้อ : 00206188 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ปุ่มนูนให้สัมผัสบนตัวรีโมทของทีวี

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    รีโมทคอนโทรลของทีวีจะมีปุ่มนูนให้สัมผัสที่ปุ่ม เล่น (PLAY) เสียง (AUDIO) ตัวเลข 5และปุ่ม ปรับช่องขึ้น (ยกเว้นรีโมทคอนโทรลที่ไม่มีปุ่มที่สอดคล้องกันนี้) เพื่อช่วยให้ท่านหาปุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมองหา

    ตัวอย่างเช่น ปุ่ม ปรับช่องสัญญาณ (Channel) และ ระดับเสียง (Volume) มีรูปทรงเหมือนกัน แต่ท่านสามารถแยกแยะได้ระหว่างสองปุ่มนี้โดยที่ ปุ่มปรับช่องขึ้น (Channel Up) จะมีปุ่มนูนให้สัมผัสได้