หมายเลข ID หัวข้อ : 00206188 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2019

จุดสัมผัสได้(Tactile dot)บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

รีโมทคอนโทรลของทีวีจะมีปุ่มนูนให้สัมผัสที่ปุ่ม PLAY, AUDIO, ตัวเลข 5, และปุ่ม ปรับช่องขึ้น (ยกเว้นรีโมทคอนโทรลที่ไม่มีปุ่มที่สอดคล้องกันนี้) เพื่อช่วยให้ท่านหาปุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมองหา.

ตัวอย่างเช่น, ปุ่ม ปรับช่องสัญญาณ(Channel)และโวลลุ่ม(Volume) มีรูปทรงเหมือนกัน แต่ท่านสามารถแยกแยะได้ระหว่างสองปุ่มนี้โดยที่ปุ่มปรับช่องขึ้น(Channel Up)จะมีปุ่มนูนให้สัมผัสได้.