หมายเลข ID หัวข้อ : 00088214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเพาเวอร์รีเซ็ต.

  1. ปิดเครื่องรับโทรทัศน์ .

    ข้อสำคัญ: สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์แบบโปรเจ็คชั่น ที่ใช้หลอดไฟในตัว, ให้รอ 5 นาทีหลังการปิดเครื่องรับโทรทัศน์นั้น เพื่อให้หลอดไฟเย็นลงก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไป.

  2. ถอดปลั๊กส่ายไฟกำลัง (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า.
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์นั้นไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 60 วินาที.
  4. เสียบปลั๊กสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าอีกครั้ง.

    หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายกำลังไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางต่อกำลังไฟนั้นหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง. ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางจ่ายกำลังไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์.

  5. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา.