หมายเลข ID หัวข้อ : 00176354 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2021

หมายเหตุในการใช้ OLED TV (เรื่องการมีภาพตกค้าง)

ภาพตกค้าง (Image retention) คืออะไร?

  Organic EL displays (OLED) อาจจะมี ภาพตกค้าง (Image retention) แบบถาวรได้ ถ้าหากมีการแสดงรูปภาพนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงรูปภาพเดียวกันซ้ำ ๆกัน
  เพื่อเป็นการป้องกันหน้าจอ ให้หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่อ่อนไหวต่อการเกิดของ ภาพตกค้าง (Image retention) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

  เกี่ยวกับ การเกิดภาพตกค้าง บนหน้าจอทีวี

  โดยปกติ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ใน จอแสดงผลแบบ organic EL ที่จะให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง หน้าจอนี้จึงมีความไวต่อ ภาพตกค้าง
  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ รูปภาพที่อาจจะก่อให้เกิด ภาพตกค้างได้:

  • เนื้อหาที่มีแถบสีดำไม่ว่าจะอยู่ทางด้านบนหรือล่าง และ/หรือ ด้านข้างซ้ายและขวาของหน้าจอ (ตัวอย่างเช่น , ภาพหน้าจอแบบ Letterboxed, 4:3 )
  • ภาพที่เป็นภาพนิ่งเช่น รูปถ่าย
  • วิดีโอเกม ที่อาจจะมีเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งในบางส่วนของหน้าจอ
  • เมนูบนหน้าจอ คำแนะนำของโปรแกรม โรโก้ของสถานี ฯลฯ
  • เนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งจากแอปพลิเคชัน
  • แถบวิ่งบนหน้าจอ เช่นที่ใช้แสดงข่าวหรือ พาดหัวข่าว

  ฟังก์ชันใช้ในการลด ภาพตกค้างบนหน้าจอ ของแผงพาเนลทีวี และวิธีการลดความเสี่ยงในการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ

  ฟังก์ชันที่จะทำการลดและป้องกันการเกิด ภาพตกค้าง โดยอัตโนมัติ ในแผงพาเนลที่ติดตั้งในทีวีนั้น:

  เพื่อป้องกันทีวีจาก การเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ, ทีวีนี้จะมีฟังก์ชันต่อไปนี้ ที่จะทำการปรับแต่งสภาวะของหน้าจอให้ ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานโดย อัตโนมัติตามสภาวะทีวีของท่าน
  หมายเหตุ: บาง ฟังก์ชันจะสามารถสั่งให้ทำงานแบบธรรมดาได้

  วิธีการลดความเสี่ยงในการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ:

  โดยการคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้ทีวี , ท่านสามารถจะลดความเสี่ยงของการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอได้

  • ฉันจะลดการตกค้างของรูปภาพหรือภาพไม่สม่ำเสมอบนหน้าจอได้อย่างไร ?
  • เติมเต็มหน้าจอโดยการเปลี่ยน โหมดภาพกว้าง (Wide mode) เพื่อลดแถบสีดำ
   เลือกไปที่ โหมดภาพกว้าง (Wide mode) อันอื่นที่ไม่ใช่ ปกติ (Normal)
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound) หรือ จอแสดงผล (Display)
   3. เลือกที่ จอภาพ (Screen)
   4. เลือกไปที่ โหมดภาพกว้าง (Wide mode)
   5. เลือกไปที่ โหมดภาพกว้าง (Wide zoom), เต็มจอ (Full) หรือ ซูม (Zoom)
  • ปิด OSD (On Screen Display) โดยการกดที่ ปุ่ม จอแสดงผล (DISPLAY) และปิดเมนูต่าง ๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น
  • หลีกเลี่ยงการแสดงรูปภาพที่อยู่นิ่งกับที่ ที่มีสีสว่าง (รวมถึงสีขาวด้วย), นาฬิกาหรือโลโก้ในส่วนใด ๆ บนหน้าจอ
  • ตั้งค่าของภาพ ตามสภาวะแวดล้อม
   มาตรฐาน (Standard) คืออันที่แนะนำสำหรับการใช้งานในบ้าน และเมื่อรับชมเนื้อหาที่มีการแสดงโลโก้ของสถานีบ่อย ๆ ฯลฯ
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound) หรือ จอแสดงผล (Display)
   3. เลือกไปที่ ภาพ (Picture)
   4. เลือกไปที่ โหมดภาพ (Picture mode)
   5. เลือกไปที่ มาตรฐาน (Standard)