หมายเลข ID หัวข้อ : 00176354 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/05/2020

หมายเหตุในการใช้ OLED TV (เรื่องการมีภาพตกค้าง)

ภาพตกค้าง (Image retention) คืออะไร?

  Organic EL displays (OLED) อาจจะมี ภาพตกค้าง (Image retention) แบบถาวรได้ ถ้าหากมีการแสดงรูปภาพนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงรูปภาพเดียวกันซ้ำ ๆกัน
  เพื่อเป็นการป้องกันหน้าจอ ให้หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่อ่อนไหวต่อการเกิดของ ภาพตกค้าง (Image retention) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

   1. เกี่ยวกับการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอทีวี 
   2. ฟังก์ชันสำหรับลดการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอของแผงพาเนลของทีวี และวิธีการลดความเสี่ยงในการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ
     
  1. เกี่ยวกับ การเกิดภาพตกค้าง ของหน้าจอทีวี

   โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในจอ Organic EL displays เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง หน้าจอจะมีความอ่อนไหวต่อการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอได้ง่าย

   ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นรูปภาพที่อาจจะทำให้เกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ:
   • เนื้อหาที่มีแถบสีดำไม่ว่าจะอยู่ทางด้านบนหรือล่าง และ/หรือ ด้านข้างซ้ายและขวาของหน้าจอ (ตัวอย่างเช่น , ภาพหน้าจอแบบ Letterboxed, 4:3 )
   • ภาพที่เป็นภาพนิ่งเช่น รูปถ่าย
   • วิดีโอเกมส์ ที่อาจจะมีเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งในบางส่วนของหน้าจอ
   • เมนูบนหน้าจอ คำแนะนำของโปรแกรม โลโก้ของสถานี ฯลฯ
   • เนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งจากแอปพลิเคชัน
   • แถบวิ่งบนหน้าจอ เช่นที่ใช้แสดงข่าวหรือ พาดหัวข่าว
     
  2. ฟังก์ชันใช้ในการลด ภาพตกค้างบนหน้าจอ ของแผงพาเนลทีวี และวิธีการลดความเสี่ยงในการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ
   1. ฟังก์ชันที่จะทำการลดและป้องกันการเกิดภาพตกค้างโดยอัตโนมัติ ในแผงพาเนลที่ติดตั้งในทีวีนั้น:

    เพื่อป้องกันทีวีจาก การเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ, ทีวีนี้จะมีฟังก์ชันต่อไปนี้ ที่จะทำการปรับแต่งสภาวะของหน้าจอให้ ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ ตามสภาวะของทีวีของท่าน
    หมายเหตุ: บางฟังก์ชัน สามารถจะสั่งให้ทำงานด้วยวิธีการธรรมดาได้
   2. วิธีการลดความเสี่ยงในการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ:

    โดยการคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้ทีวี , ท่านสามารถจะลดความเสี่ยงของการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ ได้
    • ฉันจะลดการตกค้างของรูปภาพหรือภาพไม่สม่ำเสมอบนหน้าจอได้อย่างไร ?
    • เติมเต็มหน้าจอโดยการเปลี่ยน Wide mode เพื่อลดแถบสีดำ
     เลือกไปที่ Wide mode อันอื่นที่ไม่ใช่ Normal
     1. กดที่ HOME บนตัวรีโมท
     2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
     3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Display
     4. เลือกที่ จอภาพ (Screen)
     5. เลือกไปที่ Wide mode
     6. เลือกไปที่ Wide zoom, Full หรือ Zoom
    • ปิด OSD (On Screen Display) โดยการกดที่ ปุ่ม DISPLAY และปิดเมนูต่าง ๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ , ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น
    • หลีกเลี่ยงการแสดงรูปภาพที่อยู่นิ่งกับที่ ที่มีสีสว่าง (รวมถึงสีขาวด้วย), นาฬิกาหรือโลโก้ในส่วนใด ๆ บนหน้าจอ
    • ตั้งค่าของภาพ ตามสภาวะแวดล้อม
     Standard คืออันที่แนะนำสำหรับการใช้งานในบ้าน และเมื่อรับชมคอนเทนท์ที่มีการแสดงโลโก้ของสถานีบ่อย ๆ ฯลฯ
     1. กดที่ HOME บนตัวรีโมท
     2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
     3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Display
     4. เลือกไปที่ Picture
     5. เลือกไปที่ Picture mode
     6. เลือกไปที่ Standard