หมายเลข ID หัวข้อ : 00142135 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021

เมื่อดูช่องที่เป็นดิจิทัล ภาพเบลอไม่ชัด

  บางครั้งท่านสามารถจะลดการเบลอได้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพของภาพด้านล่าง

  1. ตั้ง Digital noise reduction ไปที่ Low
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (How to access Settings):
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ จอแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
     หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)การปรับภาพ (Picture adjustment)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings) — การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ ภาพและจอแสดงผล (Picture & Display) — การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset) 
   3. เลือกที่ Digital noise reduction และตั้งไปเป็น ต่ำ (Low)
  2. ปรับ ความคมชัด (Sharpness)
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (How to access Settings):
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
     หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)การปรับภาพ (Picture adjustment)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings) — การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ ภาพและจอแสดงผล (Picture & Display) — การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
   3. ปรับ ความคมชัด (Sharpness)
  3. ลดค่าของ Gamma ปัจจุบันลงไป 1
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (How to access Settings):
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
     หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ความสว่าง (Brightness)
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)การปรับภาพ (Picture adjustment)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
    • เลือกที่ ภาพและจอแสดงผล (Picture & Display)การปรับภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
    • เลือกที่ จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
   3. ลดค่าของ Gamma ปัจจุบันลงไป 1

  หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าข้างต้นไม่ดีขึ้น ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าRandom Noise Reduction รายการRandom Noise Reduction จะแสดงขึ้นมาเมื่อเลือก ความชัดเจน (Clarity) ไว้