หมายเลข ID หัวข้อ : 00142135 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เมื่อดูช่องที่เป็นดิจิทัล ภาพเบลอไม่ชัด

  บางครั้งท่านสามารถจะลดการเบลอได้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพของภาพด้านล่าง

  1. ตั้ง Digital noise reduction ไปที่ Low
   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
     หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ BRAVIA Settings หรือ Picture & Display — Picture adjustmentsAdvanced settingsClarity
    • เลือกที่ DisplayPictureAdvanced settingsReset
   4. เลือกที่ Digital noise reduction และตั้งไปเป็น Low
  2. ปรับ Sharpness
   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
     หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ความชัดเจน (Clarity)
    • เลือกที่ BRAVIA Settings หรือ Picture & DisplayPicture adjustmentsAdvanced settingsClarity
    • เลือกที่ DisplayPictureAdvanced settingsReset
   4. ปรับ Sharpness
  3. ลดค่าของ Gamma ปัจจุบันลงไป 1
   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
     หมายเหตุ: ถ้า Advanced Settings ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Brightness
    • เลือกที่ BRAVIA Settings หรือ Picture & DisplayPicture adjustmentsAdvanced settingsBrightness
    • เลือกที่ ตั้งค่าภาพ (Display)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความสว่าง (Brightness)
   4. ลดค่าของ Gamma ปัจจุบันลงไป 1

  หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าข้างต้นไม่ดีขึ้น ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่า Random Noise Reduction รายการRandom Noise Reduction จะแสดงขึ้นมาเมื่อเลือก Clarity ไว้