หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV™/Google TV™ ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการทำเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony

  BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต กับอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา" "มีแต่เสียงออกมา" "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้" หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก"

  ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี

  รีเซ็ตทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. เล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED ส่องสว่างหรือ ไฟ LED บอกสถานะ และกดค้างปุ่ม ปิดเปิด (POWER) ของรีโมทคอนโทรลไว้นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกระทั่งมีข้อความ ปิดเครื่อง (Power off) แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นและ OS หน้าจอ ยกเลิก (Cancel) หรือ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) อาจจะมีแสดงขึ้นมาหลังการกดปุ่ม เปิดปิด (POWER) บนตัวรีโมทคอนโทรลนาน 3 วินาทีหรือนานกว่า ในกรณีนี้ ท่านสามารถจะเลือกที่ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) เพื่อทำการรีสตาร์ทได้ด้วยเช่นกัน
   รูปภาพของการเล็งรีโมทคอนโทรลไปที่ทีวี (1) . / ปุ่มเปิดปิด (POWER) ของรีโมทคอนโทรล (2)
   • 1: ไฟ LED ส่องสว่าง/ไฟ LED แสดงสถานะ
   • 2: ปุ่ม ปิดเปิด (POWER) ของตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ทีวีจะทำการเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากเครื่องไม่มีการรีบูต ให้กดปุ่ม ปิดเปิด (POWER) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา
  3. การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น ตรวจดูว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่

  วิธีการอื่นในการรีเซ็ตทีวี

  ถ้าหากท่านถอดปลั๊กสายไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ อาจจะมีผลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น ถ้าหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม ปิดเปิด (POWER) บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ลองดามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

  1. ปิดทีวี
  2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
  4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

  หมายเหตุ: สำหรับ Google TV ยกเว้น X74K, X75K, X91J ซีรีส์ (85) และ W8xxK ซีรีส์ วิธีการทางเลือกต่อไปนี้ให้ผลเช่นเดียวกัน: บนทีวี กดที่ปุ่ม เปิดปิด (POWER) ไว้นาน 40 วินาที หรือจนกว่าทีวีจะปิด

  ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจดูกับหัวข้อ คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV