หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

วิธีการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV?

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV อื่่นที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony

  BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต กับอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา" "มีแต่เสียงออกมา" "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้" หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก"

  รูปภาพประกอบ

  ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกนั้นออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้

   1. เล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED และกดค้างที่ปุ่ม POWER ของตัวรีโมทคอนโทรลไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งมีข้อความ  Power off แสดงขึ้นมา

    รูปภาพประกอบ

    [1]: ไฟ LED
    [2]: ปุ่มPOWER ของตัวรีโมทคอนโทรล

   2. ทีวีมีการรีบูตขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ให้รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะกลับเปิดขึ้นมาใหม่.
    แต่ถ้าหากทีวีไม่มีการรีบูตขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา

    รูปภาพประกอบ

   3. การรีเซ็ตของทีวีทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขแล้ว

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านถอดและเสียบสายกำลังไฟ เข้าไป อาจจะมีผลการทำงานเช่นเดียวกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น
   ถ้าหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ลองทำตามข้างต้น
   ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

   รูปภาพประกอบ

   1. ปิดทีวี
   2. ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
   3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
   4. เสียบปลั๊กสายไฟเพาเวอร์(สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า