หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/07/2018

วิธีการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TVs. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV อื่่นที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.

BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android OS, ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต. กับอุปกรณ์เหล่านี้, การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา", "มีแต่เสียงออกมา", "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้", หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก."

รูปภาพประกอบ

ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี.

หมายเหตุ:

 • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิกส์ USB ภายนอกนั้นออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต.
 • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้.

  1. เล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED และกดค้างที่ปุ่ม POWER ของตัวรีโมทคอนโทรลไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งมีข้อความ  Power off แสดงขึ้นมา.

   รูปภาพประกอบ

   [1]: ไฟ LED
   [2]: ปุ่มPOWER ของตัวรีโมทคอนโทรล

  2. ทีวีมีการรีบูตขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ. ให้รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะกลับเปิดขึ้นมาใหม่.
   แต่ถ้าหากทีวีไม่มีการรีบูตขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา.

   รูปภาพประกอบ

  3. การรีเซ็ตของทีวีทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขแล้ว.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านถอดและเสียบสายกำลังไฟ เข้าไป อาจจะมีผลการทำงานเช่นเดียวกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น.
  ถ้าหากสถานะการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ลองทำตามข้างต้น.
  ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายกำลังไฟ(สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป. ผลที่ได้, ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง.

  รูปภาพประกอบ

  1. ปิดทีวี
  2. ถอดปลั๊กส่ายไฟกำลัง (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า.
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที.
  4. เสียบปลั๊กสายไฟเพาเวอร์(สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า.