หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV™/Google TV™ ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการทำเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony
  BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต กับอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา" "มีแต่เสียงออกมา" "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้" หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก"

  ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี

  รีเซ็ตทีวีด้วย รีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุในการรีเซ็ตทีวี:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกนั้นออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. เล็งตัว รีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED ส่องสว่างหรือ ไฟ LED บอกสถานะ และกดค้างปุ่ม ปิดเปิด (POWER) ของ รีโมทคอนโทรลไว้นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกระทั่งมีข้อความ  ปิดเครื่อง (Power off) แสดงขึ้นมา
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นและ OS หน้าจอ ยกเลิก (Cancel) หรือ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) อาจจะมีแสดงขึ้นมาหลังการกดปุ่ม เปิดปิด (POWER) บนตัวรีโมทคอนโทรลไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่า ในกรณีนี้ ท่านสามารถจะเลือกที่ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) เพื่อทำการรีสตาร์ทได้ด้วยเช่นกัน
    รูปภาพแสดงการเล็ง รีโมทคอนโทรลไปที่ทีวี
    1. ไฟ LED ส่องสว่าง/ไฟ LED แสดงสถานะ
    2. ปุ่ม ปิดเปิด (POWER) ของตัวรีโมทคอนโทรล
   2. ทีวีจะทำการเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากเครื่องไม่มีการรีบูต ให้กดปุ่ม ปิดเปิด (POWER) บนตัว รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา
   3. การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น ตรวจดูว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่

  วิธีการอื่นในการรีเซ็ตทีวี

  ถ้าหากท่านถอดปลั๊กสายไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ อาจจะมีผลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น ถ้าหาก สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม ปิดเปิด (POWER) บนตัว รีโมทคอนโทรล ให้ลองดามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

   1. ปิดทีวี
   2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
   3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
   4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

  หมายเหตุสำหรับ Google TV: วิธีการอื่นต่อไปนี้มีผลเช่นเดียวกัน: ในทีวีกดที่ปุ่ม เปิดปิด (POWER) นาน 40 วินาที หรือจนกระทั่งทีวีปิดลงไป

  ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจดูกับหัวข้อ คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV