หมายเลข ID หัวข้อ : 00105935 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/02/2019

วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับ ไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.

  คำเตือนสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD และ PLASMA:ขั้นตอนนี้จะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าการปรับแก้ของวิดีโอของทีวีนั้นด้วย. ถ้าหากท่านต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับแก้หน้าจอทีวีของท่าน, ท่านอาจจะต้องมีการลอง ทำการเพาเวอร์รีเซ็ต ดูก่อนเป็นอันดับแรก. ไม่เช่นนั้น, การปรับแต่งพิเศษต่าง ๆ จะสูญหายไป.

  ข้อสำคัญ:

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง. ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น.


  ถ้าหากท่านสามารถใช้งานหน้าจอเมนู Home ได้ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Customer Support.
  5. เลือกที Factory Settings.
  6. เลือกที่ OK.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานหน้าจอเมนู Home ได้ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล

  1. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของทีวี(สายไฟหลัก) จากเต้ารับไฟฟ้า.
  2. ปล่อยทีวีไว้โดยไม่มีเพาเวอร์นานหนึ่งนาที.
  3. เสียบปลั๊กสายไฟเพาเวอร์(สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า.

   หมายเหตุ: ทีวีควรจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ. แต่ถ้าหากไม่เปิดขึ้นมา ให้ทำการเปิดให้เอง.

  4. รอประมาณ 40 วินาที เพื่อให้ทีวีเริ่มทำงานเต็มที่.
  5. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้กดค้างที่ปุ่ม UP ARROW. ต้องมั่นใจว่าได้เล็งตัวรีโมทคอนโทรลตรงไปที่ด้านหน้าและตรงกลางของทีวี.
   รูปภาพประกอบ
  6. ในระหว่างที่กดปุ่ม UP ARROW ไว้, ให้กดและปล่อยปุ่ม POWER บนตัวเครื่องทีวี. ขึ้นอยู่กับทีวี , Reset จะมีการแสดงขึ้นมาชั่วครู่ที่มุมด้านล่างซ้ายของทีวี.

   หมายเหตุ:

   • ทีวีนั้นอาจจะมีการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่.
   • ถ้าหากทีวียังคงมีการปิดต่อไปหลังการสั่งงานนี้ ให้กดที่ปุ่ม POWER เพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา.
   • ปุ่มนี้อาจจะอยู่ี่ด้านหน้า หรือด้านข้างของทีวี. ถ้าหากทีวีของท่านมีสวิทช์ ประหยัดพลังงาน(Energy Saving), ต้องมั่นใจว่าได้กดที่ปุ่ม POWER ไม่ใช่สวิทช์ที่เป็นของสวิทช์ Energy Saving.
    รูปภาพประกอบ
  7. ปล่อยนิ้วจากการกดปุ่ม UP ARROW .

   หมายเหตุ: หน้าจอการเริ่มต้นเซ็ตอัป จะแสดงขึ้นมา ถ้าหากได้ดำเนินขั้นตอนข้างต้นอย่างถูกต้อง.

  8. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น.

  ข้อสำคัญ: ถ้าการรีเซ็ตทำได้ไม่สำเร็จ, ให้ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากทีวี และปิดเพาเวอร์หรือปิดการทำงานการเชื่อมต่อเครือข่าย ทำซ้ำในขั้นตอนเหล่านี้.