หมายเลข ID หัวข้อ : 00203643 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

วิธีการทำความสะอาด OLED หรือ LCD TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

บทนำ 


ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้. การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำความเสียหายให้กับทีวีได้.

 • ก่อนจะทำความสะอาด, ต้องมั่นใจว่าได้ถอดปลั๊กกำลังไฟออกจากเต้ารับไฟแล้ว.
 • เนื่องจากมีการใช้กระบวนการพิเศษในหน้าจอผลึกเหลวนี้, ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าจอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.
 • ห้ามใช้้ำน้ำยาซักล้างกับทีวีโดยตรง. การพ่นน้ำยาซักล้างเข้าไปอาจจะมีการหยดลงไปที่ส่วนล่างของหน้าจอและทีวีอาจจะทำงานผิดปกติได้.
  ห้ามพ่นน้ำยา
 • ห้ามสาดของเหลวที่ระเหยได้ง่าย เช่นยาฆ่าแมลงเข้าไปในทีวี หรือใช้สารละลายเช่นเบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ ทีวีอาจจะมีการชำรุด หรือสีอาจจะมีการหลุดลอกได้.
 • ถ้าหากท่านปล่อยให้ทีวีสัมผัสกับวัสดุยางหรือไวนิลเป็นระยะเวลานาน ๆ ทีวีอาจจะชำรุดหรือสีอาจจะหลุดลอกได้.
 • เมื่อใช้ผ้าเคมีหรือผ้าทำความสะอาด ให้สอบถามกับบริษัทที่จำหน่ายว่าท่านสามารถใช้ทำความสะอาดทีวีได้หรือไม่.
 • ห้ามใช้ฟิลเตอร์ป้องกันหน้าจอที่มีจำหน่ายทั่วไป.

 

วิธีทำความสะอาด


 • ทำการเช็ดหน้าจอ หรือสิ่งสกปรกออกอย่างแผ่วเบาที่อยู่ภายนอก(ฝุ่น, น้ำมันจากผิวหนังของมือ ฯลฯ) ด้วยผ้าแห้ง อ่อนนุ่ม, เช่นผ้าทำความสะอาดแว่นตา.
 • ถ้าหากมีน้ำหมึกจากปากกามาร์กเกอร์บนหน้าจอ, ให้ชุบสารละลายสังเคราะห์ที่เจือจางด้วยน้ำและบิดให้แน่น จากนั้นเช็ดให้น้ำหมึกออกไป. ตอนท้าย ให้เช็ดออกอย่างแผ่วเบาด้วยผ้าแห้ง. (หน้าจอจะเสียหายได้เมื่อมีการถูอย่างรุนแรง)
 • เมื่อใช้สารละลายสังเคราะห์ ให้เจือจางให้มีนัอยกว่า 1%.
 • ห้ามใช้สารละลายที่มีสารขัด เช่น Cleanser.
 • ลำดับของผลึกเหลวอาจจะเสียโครงสร้างได้ จากแรงกดเมื่อทำการเช็ดหน้าจอ LCD และอาจจะดูเหมือนเป็นรอยสกปรก. ปิดและเปิดเพาเวอร์ใหม่เพื่อคืนสภาพสภาวะนี้.
  บีบให้แน่น
 • เช็ดผิวที่พิมพ์ไว้เช่น CH +, CH -, หรือ HDMI2 ของทีวีอย่างระมัดระวังด้วยผ้าที่แห้งและอ่อนนุ่ม.
 • พื้นผิวที่พิมพ์ไว้อาจจะเสียหายได้ถ้าหากถูกขูดด้วยเล็บของท่าน.
 • เนื่องจากระยะห่างระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์และแท่นวาง (แท่นวางบนโต๊ะ) มีน้อยมาก, อาจจะหนีบมือของท่านได้. แนะนำให้ใช้มัดผ้าที่มีแท่งอยู่แทน.
  การใช้ไม้มัดผ้า
 • ฝุ่นอาจจะติดอยู่ที่ช่องระบายอากาศของทีวี. การติดแน่นที่เหนียวเนอะอาจจะเป็นสาเหตุของความบกพร่องได้. แนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดเดือนละหนึ่งครั้ง.
  ให้ดูดผงฝุ่นออกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด
 • แช่ผ้าไว้ในน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางที่เจือจางด้วยน้ำ, บิดให้แห้ง, เช็ดสิ่งสกปรกบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้น เช็ดตัวรีโมทคอนโทรลเบา ๆด้วยผ้าแห้ง.
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ให้เช็ดของเหลวในช่องใส่แบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลนั้นก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป.