หมายเลข ID หัวข้อ : 00157902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2022

ไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี

  ลองวิธีแก้ปัญหาตามปัญหาที่ท่านพบ


  เมื่อไฟสแตนด์บายกระพริบเป็นสีแดง:

  1. การรีเซ็ตทีวี อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ในกรณีที่สาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
   ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี.
  2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวี เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ (เช่นการเกิดโอเวอร์โหลด จากอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ หรือมีปัญหาการติดต่อสื่อสารของข้อมูล)

   1. ปิดทีวี
   2. ปลดอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดออก (เช่น USB HDD ภายนอก และอุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI) จากทีวี
   3. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟแสดงสถานะไม่กระพริบ (ซึ่งหมายถึงทีวีไม่มีปัญหา)
   4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ปลดออกไปแล้วทีละตัว เข้ากับทีวีอีกครั้ง
   5. ถ้าหาก ตัวแสดงสถานะเริ่มมีการกะพริบ หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์บางตัวเข้าไป ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นั้นว่ามีปัญหาหรือไม่

  เมื่อไฟสแตนด์บายดับ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟกำลัง และตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดออกมา
  2. กดที่สวิตช์เพาเวอร์ของทีวี เพื่อดูว่าทีวีเปิดขึ้นมาได้หรือไม่
  3. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้

  เมื่อภาพจากอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่แสดงออกมา:

  ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้

  สำหรับเครื่องรุ่นที่มี Presence Sensor:

  หมายเหตุ: Android TV และ Google TV ที่ไม่มีฟังก์ชันนี้

  1. ให้ปิด Presence Sensor

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการปิด Presence Sensor ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่ให้มากับตัวผลิตภัณฑ์

   1. กดที่ โฮม (HOME)
   2. เลือกไปที่ ค่ากำหนด (Preferences)
   3. เลือกไปที่ Eco
   4. เลือกไปที่ Presence Sensor
   5. เลือกไปที่ ปิด (OFF)
  2. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ทีวีนั้นอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการแล้ว