หมายเลข ID หัวข้อ : 00157902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2017

ไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ลองวิธีแก้ปัญหาตามปัญหาที่ท่านพบ.


เมื่อไฟแสตนด์บายกะพริบเป็นสีแดง:

 1. การรีเซ็ตทีวี อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ในกรณีที่สาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว.
  ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี.
  วิธีการรีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในโทรทัศน์โซนี่.
 2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวี เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ (เช่น การเกิดโอเวอร์โหลดจากอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ หรือ มีปัญหาการติดต่อสื่อสารของข้อมูล).

  1. ปิดทีวี
  2. ปลดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดออก (เช่น USB HDD ภายนอก และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI) จากทีวี.
  3. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้น ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ไฟแสดงสถานะไม่กะพริบ (ซึ่งหมายถึงทีวีไม่มีปัญหา).
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ปลดออกไปทีละอันเข้ากับทีวี.
  5. ถ้าหากไฟแสดงสถานะเริ่มมีการกะพริบ หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์บางอันเข้าไป, ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นั้นว่า มีปัญหาหรือไม่.

เมื่อไฟแสตนด์บายดับ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟกำลัง และ AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออก หรือ หลุดออกมา.
 2. กดที่สวิทช์เพาเวอร์ของทีวี เพื่อดูว่าทีวีเปิดขึ้นมาได้หรือไม่.
 3. ทำการรีเซ็ตทีวี. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในโทรทัศน์โซนี่.

เมื่อภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่แสดงออกมา:

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI.
ไม่มีภาพออกมาในโทรทัศน์จากอุปกรณ์ Audio/Video.

สำหรับเครื่องรุ่นที่มี Presence Sensor:

 1. ให้ปิด Presence Sensor.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการปิด Presence Sensor ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  1. กดที่ HOME.
  2. เลือกที่ Preferences.
  3. เลือกที่ Eco.
  4. เลือกที่ Presence Sensor.
  5. เลือกที่ OFF.
 2. ทำการรีเซ็ตทีวี. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
  วิธีการรีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในโทรทัศน์โซนี่.