หมายเลข ID หัวข้อ : 00091239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

รูปภาพบนหน้าจอทีวีมีความมืดมากเกินไป.

  ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการแก้ปัญหาภาพของทีวีที่มืดมากเกินไป. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับทีวีนั้นถ้าหากต้องมีการใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพิ่มเติม ในการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงไว้.

  1. ถ้าหากโหมดของ Picture มีการตั้งไว้เป็น Cinema หรือ Custom, หน้าจออาจจะมืดได้. แต่ถ้าหากหน้าจอยังคงมืดอยู่ต่อไปหลังการเปลี่ยนโหมดคุณภาพของภาพแล้ว, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งของ Backlight, Picture, Brightness และทำการปรับแต่งความสว่างให้เข้ากับความชอบของท่าน.

   ตัวอย่างของวิธีการปรับตั้ง: ตรวจสอบโหมด Picture Mode จาก Settings - Display - Picture และทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้น.

   หมายเหตุ: เมื่อทีวีอยู่ที่ร้านค้าจะมีการตั้งไว้ที่ การปรับตั้งของ Shop Front display ที่จะมีความสว่างและสีสดใสมาก. อย่างไรก็ตาม, ทีวีของ Sony บางรุ่นอาจจะมีการส่งมอบออกมาด้วยการปรับตั้งที่เป็นมิตรกับพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงาน เช่น Energy Star. ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งต่าง ๆ นั้น, ระดับความสว่างของรูปภาพสามารถที่จะปรับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้.

  2. ถ้าหาก Power Saving มีการตั้งไว้เป็น Low หรือ High, หน้าจอจะมีการมืดไป.
   ตัวอย่างของวิธีการปรับตั้ง: เลือกที่ Settings - System Settings - Eco และตั้งให้ Power Saving ไปที่ Normal, และจากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขได้หรือไม่.

  3. ทีวีบางรุ่นจะมี Light Sensor; รูปภาพจะมีความสว่างมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับสภาวะของแสงสว่างในห้อง. การปิด Automatic Brightness Control อาจจะเพิ่มความสว่างของรูปภาพขึ้นมาได้.

  4. ลองดูรายการจากแหล่งจ่ายสัญญาณที่แตกต่างออกไป เช่น เครื่องเล่น DVD หรือ VCR, เพื่อดูว่า ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ที่จ่ายสัญญาณให้กับทีวีนั้นหรือไม่.
   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหารูปภาพมืดแสดงออกมาเมื่อรับชมจากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น, แสดงว่าปัญหาของภาพที่มืดนั้นเกิดจากอุปกรณ์นั้น, ไม่ได้เกิดจากทีวี. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับรายละเอียดวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติม.

  5. ถ้าหากเป็นเครื่องทีวีแบบฉายภาพโปรเจ็คเตอร์, ให้ลองพิจารณาทำการเปลี่ยนหลอดดู.
   สำคัญ: วิธีการเปลี่ยนหลอดจะแตกต่างกันออกไปตามรุ่น. ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับขั้นตอนเฉพาะรุ่นเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดไฟ.
  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาของท่านได้. ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, อาจจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อม