หมายเลข ID หัวข้อ : 00136554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดย Media Player จาก Google Play Store?

คอนเทนท์จากอุปกรณ์ USB หรือเครือข่ายในบ้านไม่สามารถแสดงโดยใช้ Media Player ที่ดาวน์โหลดจาก App Store ได้

    ฟอร์แมทของไฟล์ต่างๆ ที่รองรับโดย Media Player จาก Google Play Store มีดังต่อไปนี้

    • Audio : AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
    • Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, wmv, vp6, mjpeg

    หมายเหตุ: