หมายเลข ID หัวข้อ : 00136554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/04/2021

ฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ ที่รองรับโดย Media Player จาก Google Play Store มีอะไรบ้าง?

คอนเทนท์จากอุปกรณ์ USB หรือเครือข่ายในบ้านไม่สามารถแสดงโดยใช้ Media Player ที่ดาวน์โหลดจาก App Store ได้

  ฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ ที่รองรับโดย Media Player จาก Google Play Store มีดังต่อไปนี้

  สำหรับ X74H / X75H ซีรีส์:
  สำหรับ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  • Audio AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
  • Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, wmv, vp6, mjpeg

  หมายเหตุ: