หมายเลข ID หัวข้อ : 00136554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/04/2020

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดย เครื่องเล่นสื่อ (Media Player) จาก Google Play Store?

  ถ้าหากท่านไม่สามารถเล่น คอนเทนท์ของ อุปกรณ์ USB หรือระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Media Player ที่ ดาวน์โหลดมาจาก Google Play™ store ฟอร์แมทของไฟล์นั้นอาจจะไม่สามารถรองรับได้

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้

  ฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ ที่รองรับโดย Media Player จาก Google Play Store มีดังต่อไปนี้:

  • Audio : AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
  • Video : H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, wmv, vp6, mjpeg

  หมายเหตุ:

  • แอป Media player ออกแบบมาสำหรับ อุปกรณ์มือถือจะไม่ทำงานกับทีวี
  • ไฟล์ Audio หรือ video จาก อุปกรณ์ USB หรือระบบเครือข่ายในบ้าน ไม่เล่นเมื่อใช้แอป Media player จาก Google Play store ถ้าต้องการเล่น ไฟล์ Audio หรือ Video จาก อุปกรณ์ USB หรือระบบเครือข่ายในบ้าน ให้ใช้แอป  MusicVideo หรือ Media Player ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
  • อ้างอิงกับส่วนของ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีสำหรับรายการของฟอร์แมทของไฟล์ที่แอป  Video หรือ Media Player ที่ติดตั้งมาจากโรงงานรองรับได้ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องของคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ให้อ้างอิงกับ มีไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่แอป Album, Music, และ Video รองรับได้?
  • ถ้าหากฟอร์แมทที่รองรับได้ที่กล่าวมานั้นไม่เช่น ให้ทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์