หมายเลข ID หัวข้อ : 00136554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/07/2019

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดย Media Player จาก Google Play Store?

คอนเทนท์จากอุปกรณ์ USB หรือเครือข่ายในบ้านไม่สามารถแสดงโดยใช้ Media Player, ที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ ที่รองรับโดย Media Player จาก Google Play Store มีดังต่อไปนี้.

  • Audio : AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
  • Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9 (เฉพาะ 4K TV เท่านั้น), wmv, vp6, mjpeg

หมายเหตุ: