หมายเลข ID หัวข้อ : 00247251 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2021

การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    ฟังก์ชันการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการอ่านหน้าจอทีวี เนื่องจากตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้

    การตั้งค่าของฟังก์ชัน การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) สามารถจะตรวจสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

    การเปิดการขยายข้อความ

    การเปลี่ยนสีของข้อความ