หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2019

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางคอนเทนท์ของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน Help Guide โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. อ้างอิงกับ Help Guide ของทีวีของท่าน.
  หมายเหตุ:
 2. เลือกที่Using the TV with Other Devices.
 3. เลือกที่USB devices.
 4. เลือกที่Supported files and formats.
 5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค.


หมายเหตุ:

 • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ , ให้ตรวจเช็คดูว่าคอนเทนท์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
 • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ , แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
 • คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัวเข้า/ถอดรหัส (codec) ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้.
 • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น.
 • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K.