หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/11/2019

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางคอนเทนท์ของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้.

  กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน Help Guide โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. อ้างอิงกับ Help Guide ของทีวีของท่าน.
   หมายเหตุ:
  2. เลือกที่Using the TV with Other Devices.
  3. เลือกที่USB devices.
  4. เลือกที่Supported files and formats.
  5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค.


  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ , ให้ตรวจเช็คดูว่าคอนเทนท์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
  • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ , แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
  • คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัวเข้า/ถอดรหัส (codec) ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้.
  • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น.
  • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K.