หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ฟอร์แมทใดบ้างของไฟล์ที่รองรับได้โดยแอป Album, Music และ Video?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่มีการเข้ารหัสที่ไม่รองรับจะไม่สามารถเล่นได้.
กรุณาอ้างอิงกับตารางการเข้ารหัสที่รองรับได้ใน Online Help Guide (คู่มือช่วยเหลือออนไลน์).

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายละเอียด Online Help Guide โดยการใช้งานที่ทีวีของท่าน.
ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลนี้บนเว็บ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้และไปขั้นตอนที่ 3.

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Help Guide, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  3. เลือกที่ Watching/Listening to Connected Devices, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  4. เลือกที่ Connecting a USB device, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  5. เลือกที่ Enjoying photos/music/movies stored on a USB device, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  6. เลือกที่ Jump to the list, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.

หมายเหตุ:

  • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น.
  • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถเล่นได้กับทีวีที่เป็นรุ่น 2K.
  • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถเล่นได้, แม้ว่า จะเป็นไฟล์ที่มีฟอร์แมทรองรับได้, ให้ตรวจสอบว่า คอนเทนท์นั้นเสียหายหรือไม่ โดยทดสอบการเล่นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ.