หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางคอนเทนท์ของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน Help Guide โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. อ้างอิงกับ Help Guide ของทีวีของท่าน.
  หมายเหตุ:
 2. เลือกที่Using the TV with Other Devices.
 3. เลือกที่USB devices.
 4. เลือกที่Supported files and formats.
 5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค.


หมายเหตุ:

 • คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัวเข้า/ถอดรหัส (codec) ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้.
 • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น.
 • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K.
 • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถเล่นได้ ถึงแม้ว่า ฟอร์แมทของไฟล์จะเป็นแบบที่รองรับได้ ให้ตรวจเช็คดูว่า คอนเทนท์นั้นเสียหรือไม่โดยการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดู.