หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2022พิมพ์

รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้กับอปเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) (อัลบั้ม (Album), เพลง (Music), และ วีดีโอ (Video)) ?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางเนื้อหาของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้จะใช้รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้จากแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ติดตั้งมาให้ในทีวี สำหรับรูปแบบไฟล์ที่รองรับได้โดยแอปพลิเคชันเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) ที่ดาวน์โหลดจาก App Store ให้อ้างอิงกับหัวข้อ รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดย เครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) จาก App Store?

  กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่าน
   • เพื่อจะตรวจเช็คดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเว็บนี้ ให้เข้าไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน
    ถ้าต้องการเปิด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ให้เราช่วยหาสิ่งที่ท่านกำลังหา ...คู่มือ เฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ และอีกมากมาย
   • สำหรับวิธีการตรวจสอบดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ในทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
    ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลทีวีของท่านมีปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) ให้กดที่ปุ่ม ให้ความช่วยเหลือ (Help) นี้ จากนั้นเลือกที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ถ้ารีโมทคอนโทรทีวีของท่านไม่มีปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
    1. บนรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม (โฮม (HOME)) และเลือกที่ แอป (Apps)ดูทั้งหมด (See all)ช่วยเหลือ (HELP)
    2. เลือกที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  2. เลือกที่ใช้ทีวีนี้กับ อุปกรณ์อื่น (Using the TV with Other Devices)
  3. เลือกที่ อุปกรณ์ USB (USB devices)
  4. เลือกที่ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ (Supported files and formats)
  5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากเนื้อหาไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ให้ตรวจเช็คดูว่าเนื้อหานั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
  • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
  • เนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ตัว Codec ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้
  • ทีวี W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H และ X75H ซีรีส์ ไม่รองรับไฟล์ LPCM (เพลง) สำหรับรุ่นอื่น ไฟล์ LPCM (เพลง) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น
  • เนื้อหา 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K