หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางคอนเทนท์ของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้

  กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่าน
   หมายเหตุ:
   • เพื่อจะตรวจเช็คดู  คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเว็บนี้ ให้เข้าไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน
    ถ้าต้องการเข้าไปดู ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
    ให้เราช่วยท่านหาสิ่งที่ท่านกำลังหาอยู่ ...คู่มือ, เฟิร์มแวร์, ไดรเวอร์, และอื่น ๆ
   • สำหรับวิธีการตรวจสอบดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ในทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
     • เลือกที่   แอป (Apps)ช่วยเหลือ (Help)คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
     • เลือกที่ช่วยเหลือ (Help)คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (Android 7.0 หรือก่อนหน้า)
  2. เลือกที่ใช้ทีวีนี้กับ อุปกรณ์อื่น (Using the TV with Other Devices)
  3. เลือกที่อุปกรณ์ USB (USB devices)
  4. เลือกที่ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ (Supported files and formats)
  5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค


  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ ให้ตรวจเช็คดูว่าคอนเทนท์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
  • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
  • คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัว Codec ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้
  • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น
  • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K