หมายเลข ID หัวข้อ : 00247259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/02/2021

ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) จะมีวิธีการที่ทำให้ท่านสลับฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) ที่ท่านชอบได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

  การตั้งค่าของฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) สามารถจะตรวจสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  การเปลี่ยนการกำหนด ฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)  

  แทนการเริ่มต้นจาก เมนู การตั้งค่า ท่านสามรถจะทำการปิดหรือเปิด ปุ่มลัดที่ต้องการได้โดยการกดค้างที่ปุ่ม AUDIO บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวีไว้นานสามวินาที

  หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) จะตั้งไว้ที่ฟังก์ชันเครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) , เช่น เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader)  หรือ สั่งงานด้วยเสียง (TalkBack)