หมายเลข ID หัวข้อ : 00247255 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) / Talkback

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback ทำงานโดยอ่านข้อมูลบนหน้าจอทีวีไปเป็นเสียง เช่น การแนะนำรายการและหน้าจอการตั้งค่า ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback จะต้องทำการเชื่่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  การตั้งค่าของ ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback สามารถจะตรวจสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  เปิด เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback จาก หน้าจอการตั้งค่า

  ปิด เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback จากหน้าจอการตั้งค่า

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชันเครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback จะมีเฉพาะที่จุดโฟกัสและบางข้อความเท่านั้น
  • ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback จะมีให้ใช้งานได้เฉพาะในบางพื้นที่และบางภาษาเท่านั้น
  • แอปที่ให้มาจะมี ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) ด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ
  • ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 YouTube™ จะมี ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback ให้ ข้อมูลจำเพาะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบได้