หมายเลข ID หัวข้อ : 00247255 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2022

เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) / Talkback

  ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback ทำงานโดยอ่านข้อมูลบนหน้าจอทีวีไปเป็นเสียง เช่น การแนะนำรายการและหน้าจอการตั้งค่า ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback จะต้องทำการเชื่่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  การตั้งค่าของฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback สามารถจะตรวจสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  หมายเหตุ: สำหรับ W8K, X74K และ X75K ซีรีส์: ไม่รองรับฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader)

  เปิดการทำงานเครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback ได้จากหน้าจอการตั้งค่า (Settings)

  สำหรับ Google TV™

  สำหรับ Android TV™

  หยุดการทำงานของเครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ Talkback ได้จากหน้าจอการตั้งค่า (Settings)

  สำหรับ Google TV

  สำหรับ Android TV

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback จะมีเฉพาะที่จุดโฟกัสและบางข้อความเท่านั้น
  • ฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback จะมีให้ใช้งานได้เฉพาะในบางพื้นที่และบางภาษาเท่านั้น
  • แอปที่ให้มาจะมีฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) ด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ
  • ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 YouTube™ จะมีฟังก์ชัน เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) และ Talkback ให้ ข้อมูลจำเพาะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบได้