หมายเลข ID หัวข้อ : 00246733 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

คำบรรยายในภาพ (Closed Caption/Subtitle)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ซับไตเติล (Subtitles) เป็นการแสดงข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของเนื้อหาที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอทีวี จะรวมถึงเสียงเอฟเฟ็คและการบรรยายฉาก แต่ส่วนที่ไม่มีเป็นคำพูดจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับเนื้อหานั้น ๆ

  การแสดงซับไตเติลบนหน้าจอทีวี

  คุณสมบัติซับไตเติล จะเปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่มซับไตเติล (SUBTITLE) (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี
  คุณสมบัตินี้จะมีในรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ และแอป เช่น Google Play Movies & TV (ซับไตเติลอาจจะไม่มีในการออกอากาศและแอปของทีวีบางอัน)

  แอป: การที่แอปที่ให้มาจะรองรับ คุณสมบัติซับไตเติลได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 Google Play Movies & TV รองรับ คุณสมบัติซับไตเติล ได้ แอปบางอันจะเปิดซับไตเติลได้โดยการใช้เมนูการตั้งค่าของตนเองแทนการกดที่ปุ่ม ซับไตเติล (SUBTITLE) (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี นอกจากนี้ บางแอปยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวหนังสือได้ด้วย

  • เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆ นั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงคุณสมบัติวิธีการเปิดใช้งาน
  • ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลข้างต้นได้รับการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจำเพาะของ Google Play Movies & TV และ Netflix อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  ทีวีออกอากาศ: อาจจะมีซับไตเติลให้สองแบบ ขึ้นอยู่กับรายการทีวีนั้น ๆ
  กดที่ปุ่ม ซับไตเติล (SUBTITLE) (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี เพื่อเลือก แบบพื้นฐาน (Basic) หรือ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing)

  • แบบพื้นฐาน (Basic):ซับไตเติล (Subtitles) จะแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงของ เนื้อหาเท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing):ซับไตเติลจะแสดงส่วนที่เป็นเสียงและส่วนที่ไม่ใช่คำพูดของเนื้อหา เช่นเสียงเคาะประตู

   ทีวีของท่านจะแสดงคำบรรยาย (Subtitles) แบบ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) เมื่อมีให้แสดงตามแนวทางด้านล่างนี้:

   สำหรับ Android™ 10 

   สำหรับ Android 9