หมายเลข ID หัวข้อ : 00244504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] มีเส้นหรือแถบแสดงบนหน้าจอของ Sony TV

    เรียนรู้วิธีการแก้ไขทีวีของท่าน เมื่อพบว่ามีเส้นทางแนวนอนหรือแนวตั้งในหน้าจอ

    วีดีโอที่เกี่ยวข้อง: จะทำการเพาเวอร์รีเซ็ตใน Sony TV ได้อย่างไร?    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube