หมายเลข ID หัวข้อ : 00196822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2019

ฉันจะลดการตกค้างของรูปภาพหรือภาพไม่สม่ำเสมอบนหน้าจอได้อย่างไร ?

    หลังการใช้งาน ทีวี , ให้ใช้ปุ่มเพาเวอร์ บนตัวทีวี หรือบนตัวรีโมทคอนโทรล ทำการปิดเพาเวอร์ และปล่อยทีวีให้ปิดไว้นานประมาณหนึ่งคืน. ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการนี้ทุกครั้งที่ท่านใช้ทีวีนี้.