หมายเลข ID หัวข้อ : 00105908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/02/2020

ไฟสีแดง เขียว หรือส้ม มีการติดสว่างหรือกระพริบบนทีวี

  ข้อสำคัญ: สำหรับ Android TV หรือซีรีส์ต่อไปนี้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่างนี้
  KDLxxW7xxB ซีรีส์, KDLxxW8xxB ซีรีส์, KDLxxW9xxB ซีรีส์, KDxxX8xxxB ซีรีส์, KDxxX9xxxB ซีรีส์, W70xC ซีรีส์, W78xC ซีรีส์, X8xxB ซีรีส์, X9xxB ซีรีส์
  ไฟ LED หรือไฟด้านล่างของหน้าจอจะติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีที่แตกต่างกัน

  ไฟ LED แสดงสถานะ ปกติจะอยู่ที่ด้านหน้าล่างของทีวี อาจจะมีไฟหนึ่งดวงหรือมากกว่า และในเครื่องรุ่นใหม่กว่า ไฟหนึ่งดวงอาจจะมีการเปลี่ยนสีเพื่อเป็นการแสดงว่ามีการเปิดฟีเจอร์บางอย่างอยู่

  ให้ตรวจเช็คดูตารางด้านล่างสำหรับความหมายทั่วไปของไฟแสดงสถานะ และขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใดๆ

  สีแดง


   ความผิดพลาดของระบบ (System Error):

  • ถ้าไฟ LED สีแดง กะพริบและทีวีไม่ทำงานตามปกติ นั่นหมายถึงว่า ได้มีการตรวจพบปัญหาในทีวีนั้น การกะพริบของไฟ LED สีแดง ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือนว่าต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว
  • ความหมายของรหัสการพะพริบจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี แต่จำนวนครั้งของการกะพริบส่วนใหญ่จะเป็น 2 ถึง 8 ครั้ง
  • ถ้าหากไฟ LED สีแดง กะพริบ ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ ถ้าหากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และไฟ LED สีแดง ยังคงกะพริบอยู่ ให้ตรวจเช็คดูว่ามีการกะพริบกี่ครั้งและจากนั้นให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน

   หมายเหตุ: กะพริบ 8 ครั้ง - สำหรับบางรุ่น จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการรีเซ็ตพิเศษ ถ้าหากไฟ LED สีแดง ที่อยู่ด้านหน้าของทีวี มีการกะพริบ 8 ครั้งและกะพริบซ้ำๆ นี่เป็นปัญหาเฉพาะรุ่นที่อาจจะแก้ไขได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้  (กรุณาตรวจเช็คดูคำตอบเพื่อให้แน่ใจว่า มีรุ่นทีวีของท่านรวมอยู่ด้วย)
   1. ปิดทีวีและเปิดขึ้นมาใหม่
    ถ้าหากทีวีไม่ตอบสนองกับตัวรีโมต หรือปุ่มปิดเปิด หรือวิธีการนี้แก้ปัญหาให้ไม่ได้ ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวีออก สำหรับ Projection TV หรือ Projector ให้ปล่อยทิ้งไว้นาน 3 นาที สำหรับทีวีอื่น ให้ปล่อยทิ้งไว้นาน 1 นาที เสียบปลั๊กของทีวีนั้นกลับเข้าไปและเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่
    หมายเหตุ:
    • ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางปลั๊กไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์
    • Projection TV และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำเป็นต้องให้เครื่องเย็นลงก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ ท่านอาจจะต้องรอหลายๆ นาทีก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ได้
   2. ทำความสะอาด ช่อง/รูเปิดระบายความร้อน ในตัวตู้ของทีวี
    และต้องมั่นใจว่ามีพื้นที่ว่างสำหรับการหมุนเวียนของอากาศรอบๆ ตัวเครื่องทีวีนั้นอย่างเพียงพอ
   3. ปิดทีวี และถอดอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากทีวี
    ปิดทีวี และถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด โดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ให้เปิดทีวีขึ้นมาอีกครั้ง และตรวจเช็คดูว่าไฟ LED กะพริบหรือไม่
    ถ้าหากไม่มีการกะพริบ ปัญหาอาจจะมาจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น
    ถ้าหากยังมีการกะพริบอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 4
   4. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
    ถ้าหากทีวีของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu บนตัวรีโมตเพื่อเข้าเมนูการตั้งค่า ตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ปกติจะพบได้ในเมนูของ Product Support หรือ Contact Sony
    นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจเช็คดูได้ว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) สำหรับทีวีของท่านหรือไม่ในเว็บไซต์สนับสนุนของเรา ขั้นตอนการติดตั้งจะมีมาด้วย ถ้าหากมีตัวอัปเดตนี้ให้
    หมายเหตุ:
    • ในรุ่นที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตได้บางรุ่น จะมีเพียงตัวเลือกให้เปิด Automatic Software Updates ได้เท่านั้นและจะอนุญาตให้ทีวีทำการอัปเดตด้วยตนเองได้เท่านั้น ถ้าหากท่านมีเพียงตัวเลือกนี้ ให้มั่นใจว่าได้มีการตั้งไว้ที่ On
    • CRT TV และทีวี รุ่นเก่า ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จะไม่มีตัวเลือกให้ทำการตรวจเช็คดูตัวซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตหรือสามารถทำการอัปเดตได้
   5. สิ่งอื่นๆ ที่จะตรวจเช็คดูได้สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
    • Sony TV บางตัวมีกล่องมีเดีย (จูนเนอร์) และหน้าจอแยกต่างหาก ถ้าหากท่านมีทีวีเหล่านี้ ให้ตรวจเช็คดูให้มั่นใจว่าสายระหว่างกล่องมีเดียและหน้าจอมีการเชื่อมต่อกันที่แน่นหนามั่นคงดีแล้ว
    • สำหรับ Projection TV และ Projector ต้องมั่นใจว่าฝาปิด/ประตูของหลอดไฟ มีการปิดไว้และแน่นหนาดีแล้ว

  สีส้ม/
  สีเหลืองอำพัน


   ตัวตั้งเวลา (Timer):

  • ไฟ สีส้ม/สีเหลืองอำพัน ติดค้าง หมายถึงว่านาฬิกาได้มีการตั้งไว้ และทำงานอยู่ในเครื่องรับโทรทัศน์นั้น
   • Sleep Timer - ทีวีจะมีการปิดลงไปเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้นั้น
   • On/Off Timer - เปิดและปิดทีวี ตามเวลาที่ตั้งไว้ของวัน
  • หมายเหตุ: นาฬิกาตั้งเวลา สามารถจะตั้งค่าเปลี่ยน หรือ เปิด/ปิด ได้ในเมนูSettings ของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น

   การอัปเดตซอฟต์แวร์ :

  • สำหรับไฟที่กะพริบเป็น สีส้ม/สีเหลืองอำพัน พร้อมกับหน้าจอ LCD และ Plasma ที่มีกล่องมีเดีย (จูนเนอร์) และหน้าจอแยกต่างหาก ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจว่า สายระหว่างกล่องมีเดียและหน้าจอมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงแน่นหนา
  • สำหรับทีวีอื่นๆ การกะพริบของไฟ สีส้ม/สีเหลืองอำพัน จะหมายถึง เครื่องรับโทรทัศน์นั้นกำลังรับซอฟต์แวร์สำหรับการอัปเดตเข้ามา เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะถ้าทีวีของท่านเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำงานได้
   • ห้ามทำการปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือตัดกำลังไฟออกในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้
   • รีโมตคอนโทรลของท่านจะไม่ทำงานในระหว่างการอัปเดตกำลังทำการดาวน์โหลด/ติดตั้ง
   • การอัปเดตอาจจะใช้เวลาหลายนาทีสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง กรุณารอ ทีวีจะกลับไปสู่การทำงานปกติหลังการอัปเดตเสร็จสิ้น

  สีเขียว


   กะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดขึ้นมา:

  • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว อาจจะกะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ และจะหยุดเมื่อทีวีเปิดขึ้นมาเต็มที่แล้ว ถ้าหลอดไฟยังคงกะพริบต่อไปและทีวีไม่เปิดขึ้นมาหรือทีวีเปิดขึ้นมาแล้วปิดลงไป และกระบวนการเกิดซ้ำอีกครั้ง ให้ถอดปลั๊กทีวีออกนาน 3 นาที จากนั้นให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปและลองดูอีกครั้ง ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไป ทีวีอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว
  • ถ้าหากไฟ สีเขียว หรือ สีขาว กะพริบ ตามด้วยไฟ สีแดง กะพริบ ทำตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับการกะพริบของไฟ สีแดง


   ติดค้างหรือกะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดอยู่:

  • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว ติดค้างที่ด้านหน้าของเครื่องรับโทรทัศน์ นั้นแสดงว่า ทีวี นั้นเปิดเพาเวอร์อยู่
  • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว กะพริบเมื่อท่านกดปุ่มบนตัวรีโมตคอนโทรล เป็นการแสดงว่าทีวีนั้นกำลังรับสัญญาณจากตัวรีโมต ไม่ได้มีทีวีครบทุกเครื่องที่จะฟีเจอร์นี้

   หมายเหตุ: ทีวีรุ่นใหม่ๆ บางเครื่่องจะมีไฟ LED สีขาว ที่ด้านล่างตรงกลาง ใต้หน้าจอ ถ้าหากต้องการ ไฟ LED นี้สามารถปิดได้ ในการตั้งค่าของระบบ

  สีขาว

  หลอดไฟ
  ให้แสงสว่าง


   เปลี่ยนหลอด (สำหรับ Projection TV หรือ Projector เท่านั้น):

  • ถ้าหาก หลอดไฟให้แสงสว่าง (Lamp Light) มีการกะพริบ แสดงว่าหลอดไฟนั้นมีการไหม้ และต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่
  • เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ จะต้องมั่นใจว่าไม่ได้สัมผัสกับผิวหน้าของกระจก ถ้าท่านบังเอิญสัมผัสกับผิวหน้าของหลอดไฟ ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดคราบน้ำมันที่ตกค้าง ถ้าหากท่านไม่ทำในเรื่องนี้ อายุการใช้งานของหลอดไฟจะสั้นลงได้
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปิด ฝาปิด/ประตูของหลอดไฟ อย่างถูกต้องและแน่นหนา

  ไม่มีแสง


   ปกติ:

  • ทีวีปิดลงไปหรือทีวีไม่ได้เสียบปลั๊ก
  • ในบางเครื่อง สิ่งนี้อาจจะมีการแสดงให้ทราบว่า สวิตช์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Switch) ที่อยู่ด้านข้างของทีวีมีการปิดไว้ ถ้าหากทีวีของท่านมีสวิตช์นี้ จะต้องทำการเปิดไว้เพื่อให้ทีวีทำงานได้