หมายเลข ID หัวข้อ : 00105908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ไฟสีแดง เขียว หรือส้ม มีการติดสว่างหรือกะพริบบนทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: สำหรับ Android TV หรือซีรีส์ต่อไปนี้, ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่างนี้.
KDLxxW7xxB ซีรีส์, KDLxxW8xxB ซีรีส์, KDLxxW9xxB ซีรีส์, KDxxX8xxxB ซีรีส์, KDxxX9xxxB ซีรีส์, W70xC ซีรีส์, W78xC ซีรีส์, X8xxB ซีรีส์, X9xxB ซีรีส์
ไฟ LED หรือไฟด้านล่างของหน้าจอจะติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีที่แตกต่างกัน

ไฟ LED แสดงสถานะ ปกติจะอยู่ที่ด้านหน้าล่างของทีวี อาจจะมีไฟตั้งหนึ่งดวงหรือมากกว่า และในเครื่องรุ่นใหม่กว่า ไฟหนึ่งดวงอาจจะมีการเปลี่ยนสีเพื่อเป็นการแสดงว่ามีการเปิดฟีเจอร์บางอย่างอยู่

ให้ตรวจเช็คดูตารางด้านล่างสำหรับความหมายทั่วไปของไฟแสดงสถานะ และขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใด ๆ

สีแดง


ความผิดพลาดของระบบ (System Error):

 • ถ้าไฟ LED สีแดง กะพริบและทีวีไม่ทำงานตามปกติ นั่นหมายถึงว่า ได้มีการตรวจพบปัญหาในทีวีนั้น การกะพริบของไฟ LED สีแดง ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือนว่าต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว ความหมายของรหัสการกะพริบจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี, แต่ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้าสามารถทำเองได้ อันเป็นความผิดพลาดที่เกี่ยวกับความร้อน สภาวะชั่วคราว หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์:

  หมายเหตุ: กะพริบ 8 ครั้ง - สำหรับบางรุ่น จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการรีเซ็ตพิเศษ ถ้าหากไฟ LED สีแดง ที่อยู่ด้านหน้าของทีวี มีการกะพริบ 8 ครั้งและกะพริบซ้ำ ๆ นี่เป็นปัญหาเฉพาะรุ่นที่อาจจะแก้ไขได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้ (กรุณาตรวจเช็คดูคำตอบเพื่อให้แน่ใจว่า มีรุ่นทีวีของท่านรวมอยู่ด้วย)

  สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ หรือรหัสการกะพริบของไฟ LED สีแดง อื่น ๆ :
   
  1. ปิดทีวี และเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากทีวีไม่ตอบสนองต่อรีโมท หรือ ปุ่มเพาเวอร์ หรือ ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ถอดปลั๊กของทีวีออก สำหรับ Projection TV หรือ Projector, ให้ปล่อยทิ้งไว้นาน 3 นาที สำหรับทีวีอื่น ให้ปล่อยทิ้งไว้นาน 1 นาที เสียบปลั๊กของทีวีนั้นกลับเข้าไปและเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่

   หมายเหตุ:
    • ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางปลั๊กไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์
    • Projection TV และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำเป็นต้องให้เครื่องเย็นลงก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ ท่านอาจจะต้องรอหลาย ๆ นาทีก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ได้
  2. ทำความสะอาด ช่อง/รูเปิดระบายความร้อน ในตัวตู้ของทีวี และต้องมั่นใจว่ามีพื้นที่ว่างสำหรับการหมุนเวียนของอากาศรอบ ๆ ตัวเครื่องทีวีนั้นอย่างเพียงพอ
  3. Sony TV บางตัวมีกล่องมีเดีย (จูนเนอร์) และหน้าจอแยกต่างหาก ถ้าหากท่านมีทีวีเหล่านี้ ให้ตรวจเช็คดูให้มั่นใจว่าสายระหว่างกล่องมีเดียและหน้าจอมีการเชื่อมต่อกันที่แน่นหนามั่นคงดีแล้ว
  4. สำหรับ Projection TV และ Projector, ต้องมั่นใจว่าฝาปิด/ประตูของหลอดไฟ มีการปิดไว้และแน่นหนาดีแล้ว
  5. ถ้าหากทีวีไม่สามารถใช้งานได้เลย ให้ตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ให้หรือไม่
   • ถ้าหากทีวีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ให้กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu บนตัวรีโมทเพื่อเข้าไปในเมนูการตั้งค่า ตัวเลือกการอัพเดตซอฟต์แวร์ปกติจะพบได้ในเมนูของ Product Support หรือ Contact Sony
   • หมายเหตุ: ในรุ่นที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตได้บางรุ่น จะมีเพียงตัวเลือกให้เปิด Automatic Software Updates ได้เท่านั้นและจะอนุญาตให้ทีวีทำการอัปเดตด้วยตนเองได้เท่านั้น ถ้าหากท่านมีเพียงตัวเลือกนี้ ให้มั่นใจว่าได้มีการตั้งไว้ที่ On การอัปเดตอัตโนมัติจะเป็นการดาวน์โหลดเมื่อทีวีอยู่ในโหมดแสตนด์บายเท่านั้น (ให้ทำการปิดด้วยตัวรีโมทแต่ไม่ต้องดึงปลั๊กออก) ปกติการดาวน์โหลดนี้จะเกิดขึ้นตลอดคืน แต่อาจจะใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง
     

   • ท่านสามารถตรวจเช็คเพื่อดูว่ามีซอฟต์แวร์ (Firmware) สำหรับอัปเดตให้กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านหรือไม่ ขั้นตอนการติดตั้งจะมีมาด้วย ถ้าหากมีตัวอัปเดตนี้ให้
   • CRT TV และทีวี รุ่นเก่า ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จะไม่มีตัวเลือกให้ทำการตรวจเช็คดูตัวซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตหรือสามารถทำการอัปเดตได้
     
 • ถ้าหากตัวเลือกนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ปัญหานี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ภายในที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ และต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

สีส้ม/
สีเหลืองอำพัน


ตัวตั้งเวลา (Timer):

 • ไฟ สีส้ม/สีเหลืองอำพัน ติดค้าง หมายถึงว่านาฬิกาได้มีการตั้งไว้ และทำงานอยู่ในเครื่องรับโทรทัศน์นั้น
  • Sleep Timer - ทีวีจะมีการปิดลงไปเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้นั้น
  • On/Off Timer - เปิดและปิดทีวี ตามเวลาที่ตั้งไว้ของวัน
 • หมายเหตุ: นาฬิกาตั้งเวลา สามารถจะตั้งค่าเปลี่ยน หรือ เปิด/ปิด ได้ในเมนูSettings ของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น

 การอัปเดตซอฟต์แวร์ :

 • สำหรับไฟที่กะพริบเป็น สีส้ม/สีเหลืองอำพัน พร้อมกับหน้าจอ LCD และ Plasma ที่มีกล่องมีเดีย (จูนเนอร์) และหน้าจอแยกต่างหาก, ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจว่า สายระหว่างกล่องมีเดียและหน้าจอมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงแน่นหนา
 • สำหรับทีวีอื่น ๆ การกะพริบของไฟ สีส้ม/สีเหลืองอำพัน จะหมายถึง เครื่องรับโทรทัศน์นั้นกำลังรับซอฟต์แวร์สำหรับการอัปเดตเข้ามา เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะถ้าทีวีของท่านเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำงานได้
  • ห้ามทำการปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือตัดกำลังไฟออกในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้
  • รีโมทคอนโทรลของท่านจะไม่ทำงานในระหว่างการอัปเดตกำลังทำการดาวน์โหลด/ติดตั้ง
  • การอัปเดตอาจจะใช้เวลาหลายนาทีสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง กรุณารอ ทีวีจะกลับไปสู่การทำงานปกติหลังการอัปเดตเสร็จสิ้น

สีเขียว


กะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดขึ้นมา:

 • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว อาจจะกะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ และจะหยุดเมื่อทีวีเปิดขึ้นมาเต็มที่แล้ว ถ้าหลอดไฟยังคงกะพริบต่อไปและทีวีไม่เปิดขึ้นมาหรือทีวีเปิดขึ้นมาแล้วปิดลงไป และกระบวนการเกิดซ้ำอีกครั้ง ให้ถอดปลั๊กทีวีออกนาน 3 นาที จากนั้นให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปและลองดูอีกครั้ง ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไป ทีวีอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว
 • ถ้าหากไฟ สีเขียว หรือ สีขาว กะพริบ ตามด้วยไฟ สีแดง กะพริบ ทำตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับการกะพริบของไฟ สีแดง


ติดค้างหรือกะพริบในระหว่างที่ทีวีเปิดอยู่:

 • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว ติดค้างที่ด้านหน้าของเครื่องรับโทรทัศน์ นั้นแสดงว่า ทีวี นั้นเปิดเพาเวอร์อยู่
 • ไฟ สีเขียว หรือ สีขาว กะพริบเมื่อท่านกดปุ่มบนตัวรีโมทคอนโทรล เป็นการแสดงว่าทีวีนั้นกำลังรับสัญญาณจากตัวรีโมท ไม่ได้มีทีวีครบทุกเครื่องที่จะฟีเจอร์นี้

หมายเหตุ: ทีวีรุ่นใหม่ ๆ บางเครื่่องจะมีไฟ LED สีขาว ที่ด้านล่างตรงกลาง ใต้หน้าจอ ถ้าหากต้องการ, ไฟ LED นี้สามารถปิดได้ ในการตั้งค่าของระบบ

สีขาว

หลอดไฟ
ให้แสงสว่าง


เปลี่ยนหลอด (สำหรับ Projection TV หรือ Projector เท่านั้น):

 • ถ้าหาก หลอดไฟให้แสงสว่าง (Lamp Light) มีการกะพริบ แสดงว่าหลอดไฟนั้นมีการไหม้ และต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่
 • เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ จะต้องมั่นใจว่าไม่ได้สัมผัสกับผิวหน้าของกระจก ถ้าท่านบังเอิญสัมผัสกับผิวหน้าของหลอดไฟ ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดคราบน้ำมันที่ตกค้าง ถ้าหากท่านไม่ทำในเรื่องนี้ อายุการใช้งานของหลอดไฟจะสั้นลงได้
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปิด ฝาปิด/ประตูของหลอดไฟ อย่างถูกต้องและแน่นหนา

ไม่มีแสง


ปกติ:

 • ทีวีปิดลงไปหรือทีวีไม่ได้เสียบปลั๊ก
 • ในบางเครื่อง, สิ่งนี้อาจจะมีการแสดงให้ทราบว่า สวิทช์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Switch) ที่อยู่ด้านข้างของทีวีมีการปิดไว้ ถ้าหากทีวีของท่านมีสวิทช์นี้, จะต้องทำการเปิดไว้เพื่อให้ทีวีทำงานได้