หมายเลข ID หัวข้อ : 00233859 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

ทีวีไม่แสดง รูปภาพใด ๆ หรือมีข้อความของ NO SIGNAL แสดงออกมาบนหน้าจอ

  มีหลายเหตุผลที่จะทำให้ไม่สามารถรับภาพหรือสัญญาณในทีวีของท่าน ที่พบมากที่สุดมีแสดงไว้ด้านล่างนี้

  ข้อสำคัญ: สำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานทีวีที่จัดมาให้ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ: มีหัวข้อแยกต่างหากให้ดู ถ้าหาก ทีวีไม่แสดงภาพและไฟ LED กะพริบ

  1. เสาอากาศหรือสายเคเบิล หรืออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ อาจจะมีการเชื่อมต่อกับทีวีไว้ไม่ถูกต้อง
  2. ถ้าหากใช้สายเคเบิลโดยตรงหรือระบบรับจากเสาอากาศ จะต้องมีการเปิดฟีเจอร์เซ็ตอัปช่องสัญญาณในเมนู TV นั้นใหม่ เพื่อให้ทีวีสามารถทำการสแกนช่องสัญญาณที่ใช้งานได้ สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า ฟีเจอร์ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ (auto program) ของทีวี

   วิธีการจูนหรือจูนใหม่ของ Sony LCD TV

   หมายเหตุ: ข้ามขั้นตอนนี้ไปเมื่อใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
  3. ทีวีอาจจะมีการตั้งค่าไปที่อินพุตที่ไม่ได้มี อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ กดที่ปุ่ม TV/VIDEO หรือ INPUT บนตัว รีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนอินพุต ไปเป็นอินพุตที่ถูกต้อง
  4. ถ้าหากใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ทีวีควรจะอยู่ในช่องสัญญาณหลัก ที่เป็นช่อง 3 หรือ 4 จากนั้น ใช้ รีโมทคอนโทรลของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณ
  5. อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณอาจจะปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เปิด อุปกรณ์ขึ้นมา
  6. ช่องสัญญาณที่รับชมอยู่อาจจะยังไม่มีการส่ง หรือมีเดียที่เล่นอยู่อาจจะเป็นช่วงที่ว่างเปล่า ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณ หรือลองกับแหล่งจ่ายสัญญาณหรือ อุปกรณ์อื่นดู
  7. ถ้าเชื่อมต่อ กล่องเซ็ตทอปบ็อกซ์ สายเคเบิลโดยตรง หรือเสาอากาศรับสัญญาณ กับ อินพุต CABLE/ANTENNA จูนเนอร์ในตัวเครื่องจะต้องมีการโปรแกรมแบบอัตโนมัติอีกครั้ง
  8. ถ้าจูนเนอร์ในตัวเครื่องไม่สามารถเลือกได้ใน การตั้งค่าของการเลือก อินพุต หรือ วิดิโออินพุต จำเป็นต้องทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ใหม่

   ข้อสำคัญ: จูนเนอร์ในตัวจะต้องมีการเลือกไว้ในขั้นตอนการเซ็ตอัปบริการทีวีในการเซ็ตอัปเริ่มแรก

  9. สัญญาณที่รับมาอาจจะมีความอ่อน
   1. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศรับสัญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโคแอคเชียลที่ใช้มีการต่อไว้อย่างแน่นหนาและไม่ใช้ตัวสปริทเตอร์สัญญาณ เสาอากาศอาจจะต้องมีการปรับแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
   2. ถ้าหากใช้เครื่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม ต้องมั่นใจว่าการเชื่อมต่อที่ด้านหลังของทีวีมีความแน่นหนาดีแล้ว จากนั้นให้ติดต่อกับ ผู้ให้บริการของท่าน เพื่อขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการปรับปรุงความแรงของสัญญาณ
   3. แอมพลิฟายเออร์แจกจ่ายสัญญาณ ที่เป็นตัวเลือกอาจจะช่วยปรับปรุงสัญญาณที่มีความอ่อนได้ ให้ไปติดต่อกับร้านค้า อิเลกทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อตัว แอมพลิฟายเออร์แจกจ่ายสัญญาณ

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน